Det skjer mye positivt i Ranaregionen!

Vi har landet store milepæler innen samferdsel. I nær fremtid kan det første flyet lande på ny storflyplass for Helgeland. Vi er en del av en kystlinje som går for å være en av de flotteste i verden. Den er «porten til resten av verden», og er derfor interessant både for industri og turisme. Den er også et matfat – og sjømatnæringen er blant de store vekstnæringene.

Vi har et variert næringsliv, en av verdens grønneste industrier og et godt utdanningstilbud. Vi har et bysentrum som fremstår stadig mer moderne og urbant, og aktive og potente bygder som setter hele regionen på kartet.

Men, muligheter og utfordringer banker på samme dør. Ranaregionen som arbeidsmarked har pr i dag for få innbyggere til å realisere de oppgavene og mulighetene som ligger foran oss. Vi har så mye å by på, men klarer i for liten grad å synliggjøre regionen som et attraktivt bosted og en spennende turistdestinasjon.

Dette vil kreve enda sterkere samarbeid: kommuner imellom, mellom kommune og næringsliv, ulike bransjer og ulike næringslivsaktører imellom. Men nettopp dette er regionen tuftet på. Store omstillinger har gitt oss både omstillingskompetanse og samarbeidsevne som gir resultater, hvis vi vil:

– Lokale midler fremskaffet i samarbeid mellom næringsliv og kommunen spilte en avgjørende rolle for å lande prosjektet med storflyplass.

– Turisme vil bli en av de store næringene fremover. Men turistene vil ikke være på ett sted, de vil oppleve mangfoldet. Kyst og fjell, by og stillhet. Å beholde turister i regionen vil i stor grad avhenge av vår evne til å samarbeide aktører imellom, og på tvers av kommunegrenser.

– Ansvaret for å bygge felles møteplasser og et mer attraktivt sentrum kan ikke overlates til kommunen alene. Et sterkt samarbeid mellom kommune og næringsaktører vil bidra til et vakrere og mer spennende sentrum, som trekker til seg både innbyggere og besøkende. Hvorvidt kommunal bistand skal komme i form av lavere parkeringsavgifter, eller at inntekter fra parkering skal reinvesteres i sentrum blir kanskje en underordnet diskusjon? Like viktig vil være «feie for egen dør», bokstavelig talt.

– Stadig flere bransjer ser nytten av samarbeid gjennom å etablere seg i såkalte klynger: partnerskap bestående av små og store aktører med et bredt spekter av kompetanseområder fra ulike deler av verdikjeden. Kraften i dette samarbeidet forsterkes ytterligere gjennom samarbeid imellom akademia, industri og det offentlige.

– En stor batterifabrikk setter Rana på verdenskartet. Men, alle kan ikke jobbe der. Etableringen av Freyr bidrar indirekte til nye arbeidsplasser i stort monn, og virksomheten er allerede i sterkt samspill med andre lokale aktører.

– Sågar innen idrett ser vi fruktene av samarbeid. Næringslivet i Rana var lenge en pådriver for et fotballsamarbeid. I 2017 ble dette en realitet og Rana FK fremstår i dag som en attraktiv klubb med stort potensiale.

Som konsulent innen HR og HMS er jeg i kontakt med mange virksomheter. Motorkraften i dette arbeidet avhenger igjen av samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstakers representanter. Resultatet av den norske arbeidslivsmodellen gir høy yrkesdeltakelse, gode velferdsordninger og et velutviklet trepartssamarbeid. Dette vil være viktig for å synliggjøre attraktive arbeidsplasser som tiltrekker seg dyktige folk også i Ranaregionen.

Som konsulent lykkes jeg aldri alene, men alltid i samarbeid med andre. Det gir liten mening å måle suksess i egen virksomhet alene. Suksess måles i kundens resultater, i hvorvidt de lykkes med sitt kontinuerlige forbedringsarbeid og de mål de har satt seg.

Suksess handler om samarbeid. Den virkelige indikatoren på om vi lykkes finner vi om vi våger å måle dette utenfoross selv.  Aktivitet skaper aktivitet. Derfor skal vi juble når nabobedriften signerer en ny kontrakt. Når konkurrenten tilsetter de dyktige arbeidstakerne. Når nabokommunen setter regionen på kartet for godt vertskap for besøkende. Kanskje vil vår identitet i økende grad være knyttet til den regionen vi bor i, like mye som kommunen?

Vi deler ikke alltid verdier, vi går ikke alltid i takt. På tross av, ja, på grunn av ulikhetene kan vi bidrar vi til en kompetent og attraktiv region. Her ligger vår styrke, hvis vi våger det.

La samarbeid ikke bare være vår strategi, men også vår kultur. Samarbeid er ikke komplisert, det staves med to bokstaver: VI!

Marit Øvermo, daglig leder Din Personalpartner og medlem i bransjegruppa tjenester i Ranaregionen Næringsforening