Tiltak og midler fra bank, stat og kommune

Direktør for bedriftsmarkedet i Helgeland Sparebank, Bjørn Tore Brønlund. Foto: Mye i Media

Under næringslivslunsjen 14. september, kunne direktør for bedriftsmarkedet, Bjørn Tore Brønlund ved Helgeland Sparebank, presentere noen av funnene i Næringspuls Helgeland 2020.


Publisert: 17.09.2020


Dette er en undersøkelse utført av Polarfakta som viser tempoet i næringslivet på Helgeland. Funnene gir en indikasjon på at ranaregionen ikke får den helt store omsetningsreduksjonen som først fryktet på grunn av koronaviruset. Planer om investeringer har ikke blitt veldig påvirket av korona, og mange har mye kapasitet.
– Det betyr i praksis at man sitter med uutnyttet kapasitet. Jeg anbefaler bedriftene å fylle opp kassen, brette opp ermene og være forberedt når 2021 kommer. Generelt kan man si at vi står støtt og vi står han av, sier Brønlund.

Bankens anbefalinger

– Det første bedriftene merket under koronakrisen, var utfordringer med likviditeten. Og, for mange må det gjerne en slik vekker til. Nå er det kjempeviktig å få oversikt over innbetalingene og ta tak i det. Sett gjerne opp en kontantstrøm og vær tett på. Krev inn det som er utestående. Om dere ikke presser på, så havner dere bakerst i køen, oppfordrer Brønlund.
En undersøkelse fra Danske Bank viser at de har hatt en økning på 24 prosent i forhold til i fjor. Det viser at krisen ikke er over.
– Vi anbefaler alle bedrifter å gjennomføre en god, gammeldags regnskapsanalyse for å kontrollere omløpshastigheten på varelager. Vær nøktern og hold kapitalen i selskapet.
Det er viktig at alle koronatiltak dokumenteres i styrevedtak, sier han.
Lånene med statlig garantiordning er videreført ut året.
– Flere bedrifter på Helgeland har ansvarlige lån heller enn aksjekapital. Dette er ikke heldig. Jeg anbefaler alle å få dette konvertert så fort som mulig, da dette er et viktig kriterie for å få likviditetslån, sier Brønlund og oppfordrer flere til å ta kontakt med sin rådgiver i banken.
– Vi tror det kan komme en liten brems i markedet til høsten, og mange får nok oppleve litt mindre aktivitet, men samlet sett står vi støtt.

Spesialrådgiver i Innovasjon Norge, Elin Rønning. Foto: Mye i Media

Ekstramidler

Spesialrådgiver i Innovasjon Norge, Elin Rønning, jobber først og fremst for å mobilisere næringslivet og få opp nye, spennende prosjekt.
– Vi har bevilget midler til flere aktører som har ideer og innovasjoner. De jobber med helt nye metoder, og har ambisjoner om å innta et internasjonalt marked. Det er alltid en risiko når du skal satse i et nytt marked, og vi er en risikoavlaster, sier Rønning.
Det må være innovasjon i prosjektet for at Innovasjon Norge skal være med.

– Vi er opptatt av bedrifter som er vekstkraftige, ikke bare gründere. Vi har fått tildelt 7 milliarder mer å rutte for i år. I fjor var jeg involvert i forarbeidet av seks søknader som ble innvilget. Til utgangen av mai i år var jeg involvert i 25 søknader som ble innvilget. Jeg anbefaler derfor alle som har en ide om å få inn søknadene så fort som mulig. Vi vet nemlig ikke om vi får ekstramidler til neste år også, sier Rønning.

Foto: Mye i Media

Kommunalt næringsfond

Cecilie Nordvik fra Rana Utvikling fortalte at regjeringen har satt av 600 millioner kroner til kommunale næringsfond for å få opp aktiviteten og skape nye arbeidsplasser, av disse ble Rana kommune tildelt 4,1 millioner kroner. Formålet er å gi kommunene mulighet til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
– Det kan gis tilskudd til tiltak som er i henhold til formålet for fondet, og ikke til ordinær drift. Det legges vekt på at tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping, at det kan motvirke negative virkninger av covid-19 og hvor raskt tiltaket kan settes i gang, sier Nordvik.
Les mer om tilskuddsordningen og om søknadsfrister på https://ru.no/knf/

Last ned presentasjonen fra næringslivslunsjen  her.

Neste næringslivslunsj arrangeres 6. oktober 2020.