BYGGARENA

Helle-Stine Høvås fra Byen vår Drammen med engasjerende innlegg om byutviklingen i Drammen.

Møteplass for bygg, anlegg og eiendom

Næringsforeningen arrangerer en årlig fagdag for å løfte bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen sammen. Her presenteres nye prosjekter på gang, nye byggetekniske krav og energiløsninger, forholdet utleier-byggherre, levetidskostnader, rekruttering av fagarbeidere – og andre aktuelle byggefaglige tema.