BliLYST

blilyst_mindre
Initiativtakerne til BliLYST ved Mariann Bratland (tv) og Shaher Rehman. Bak Trine Rimer og Arve Ulriksen.

Verstskap for kompetansearbeidskraft

As a worker in Norway you can expect strong workers’ rights and attractive employment conditions. Understanding the culture is the key to success – and try to study Norwegian as soon as you get here.  Welcome!

I 2016 var det rundt 500 arbeidsinnvandrere i Rana-regionen. De er en viktig ressurs for arbeidslivet og bidrar positivt til samfunns- og befolkningsutviklingen. I SSB sine befolkningsframskrivninger vil Rana kommune nærme seg 27.000 innbyggere i 2030 og Hemnes kommune gå litt tilbake til 4.320 innbyggere. (SSB hovedlaternativ; middels utvikling). Befolkningsprognosene viser langt lavere vekst enn snittet i landet.

Den demografiske utviklingen var avgjørende for etableringen av BliLYST-prosjektet i mai 2015. Målet var økt tilgang til arbeidskraft og flere innbyggere. Vi trenger mer tverrfaglig samarbeid og helhetlig planlegging rundt integrering og arbeidsinnvandring for å lykkes – hvor Rana kommune har en viktig lederrolle.

I 2016 vedtok Rana kommune å utarbeide en kommunedelplan for mangfold og integrering, og nå er de i gang med avklare ressursbruk og hvordan gjennomføre. En viktig milepæl.


I would have liked to have more information about administrative things like banks, accommodation and health care…


 

Det gjøres mye godt integreringsarbeid, samtidig viser undersøkelser at arbeidet bør knyttes nærmere opp mot utvikling- og næringsarbeid. I studien Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer (NIBR 2015) kommer det fram at innvandrere ofte er en uutnyttet ressurs.

KB høst 2016 spesial, om den demografiske utviklingen og hvorfor ta grep.

Delrapport BliLYST 100216.

Forsker Camilla Munkejord har skrevet et  debattinnlegg om grunderflyktninger  og hva som skal til for å få flere i jobb.

Presentasjon Kirsten Hasvoll, Nordland fylkeskommune Tilflytterkonferansen 2015

Integreringsprosjekt i Vesterålen 2014

På nettsiden «Ny i Norge» får arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer viktig informasjon om det norske samfunnet, med opplysninger fra offentlige etater om rettigheter og plikter, praktiske råd og tips. Informasjonen er oversatt til flere språk.

Rapport2012_integrering_Ranakommune setter søkelyset på blilyst i egen region.


blilyst pilot
På temakvelden 21.10.15 var temaet nordmannen og norsk kultur med fine diskusjoner og morsomme aha-opplevelser.

Døråpner til jobbmarkedet

Shaher Rehman fra Pakistan hadde bodd tre år i Norge da BliLYST startet opp. På det tidspunktet var hun jobbsøker og opplevde at det var vanskelig å få innpass, selv med solid utdanning innen økonomi og administrasjon. Ektemannen jobbet som systemutvikler på SI. Sønnen var 3 år. Familien ønsket å bli boende i Mo i Rana. Samtidig vurderte de å flytte sørover om det ikke ordnet seg med jobb for begge. Shaher ble med i pilotgruppa til BliLYST og historien endte godt. Rana kommune har fått tre nye innbyggere som vil bli.


Arbeidsgruppa har bestått av:

Arve Ulriksen/Eva Monica Hestvik, Mo Industripark
Majken Hauknes, Rana Utviklingsselskap
Trine Rimer, Ranaregionen Næringsforening
Mariann Bratland, Ranaregionen Næringsforening
Bjørn Bonsaksen, Nordland Fylkeskommune
Per Madsen, NAV
Stein Erik Hovind; Frivillighetssentralen
Jørn Rimer, RAVO
Veronica Kristoffersen Ugedal , KVIKK

Brukergruppa har bestått av:

Christopher Taboata, Helgelandssykehuset
Georgos Myrellis, KVIKK
Shaher Bano Rehman, tidligere arbeidssøker, nå ansatt hos NAV
Sofia Raytou, KVIKK
Wanda Skogseth, NAV Servicesenter
Lars Sanden Bjørkan, arbeidssøkende (vikar videregående skole)


Framdrift

 • Mai 2015 – Arbeidsgruppe etablert
 • Juni 2015 – Ny deltaker arbeidsgruppen, Veronica Ugedal, KVIKK
 • Juni 2015 – Dagsseminar med prosjektleder Kristen Hasvoll, Tilflytterprosjektet i Nordland Fylkeskommune
 • Juni 2015 – Nye deltakere arbeidsgruppen, Jørn Rimer RAVO (Johanna Lensu SI positiv tilbakemelding)
 • Juni 2015 – Pilotgruppe etablert
 • Juli 2015 – Oppslag Rana Blad
 • August 2015 – Møte med NAV Eures, Elisabeth Bomo
 • August 2015 – Telefonmøte INN-Oslo
 • September 2015 – Temadag pilotgruppen, Det norske helsesystemet
 • September 2015 – Møte med Rana Kommune og Husbanken
 • September 2015 – Møte med Rana Kommune, administrasjon.
 • Oktober 2015 – Arbeidsgruppemøte
 • Oktober 2015 – Temakveld pilotgruppen, Den norske kulturen
 • November 2015 – Temakveld pilotgruppen, Frivillighet og fritid i Rana
 • Desember 2015 – Temakveld pilotgruppen, Høytid
 • Januar 2016 – Møte med KUN
 • Januar 2016 – Møte med ordfører og ass. rådmann
 • Februar 2016 – Delrapport utarbeidet og sendt til kommunen
 • Februar 2016 – Temamøte i pilotgruppa
 • Februar 2016 – Presentasjon for kommunestyret
 • April 2016 – Rana kommune søker om å bli pilotkommune for integrering
 • Vinter 2016/2017 – Innsalg BliLYST-velkomstprogram til næringslivet
 • Desember 2016 – Temamøte i pilotgruppa
 • Jan 2017 – Rana kommune forbereder ny kommunedelplan for mangfold
 • Feb 2017 – Temamøte i pilotgruppa
 • Aug 2017 – Rana kommune inngår avtale med Nordland fylkeskommune om et gjensidig forpliktende samarbeid om gjennomføring og videreutvikling av planer, strategier og tiltak for tilflytting og rekruttering fra utlandet