Næringslivslunsjer

Nye samarbeidsformer, nytenking og kreativitet i næringslivet har fått økt oppmerksomhet. Sammen får vi større kraft i utviklingen, enn hver for oss. Både bedrifter og du er avhengig av å kjenne folk. Og de bør kjenne deg og din bedrift.

Næringsforeningen jobber for at flere skal velge å samarbeide om å utvikle og dele ulike ressurser, kunnskap og teknologi, og at bedrifter samarbeider om aktiviteter som går utover det hver enkelt bedrift klarer å gjennomføre på egen hånd.

Gjennom næringsforeningen blir du invitert til en rekke lunsjmøter og arrangementer med ulike tema om felles utfordringer og muligheter. Når vi jobber målrettet, har vi større sjanse til å lykkes.

Sjekk aktivitetskalenderen for å se hva som skjer denne måneden.