Ingenting tilsier at vi skal bli mindre aktive her. Jeg vil heller tro vi blir mer aktive, sier Anne Husebekk, rektor ved UiT – Norges arktiske universitet, og lover at de vil være lydhøre overfor lokale behov.


Publisert 07.03.2018


Hun viser til at institusjonen siden 2007 har gitt en rekke ulike tilbud i Mo i Rana, deriblant bachelor i vernepleie, master i public administration og bachelor i dokumentasjonsvitenskap. Siden høsten 2014 har en del av tilbudet vært en bachelor i to ulike ingeniørfag – maskin og bygg. Utdanningstilbudet ble opprettet av Høgskolen i Narvik, som senere ble fusjonert inn i UiT. Universitetet inngikk i fjor høst en samarbeidsavtale med Mo Industripark as, hvor et av målene er at man fra høsten neste år skal kunne tilby en master i informatikk ved Campus Helgeland.

– Vi har et landsdelsperspektiv på vårt samfunnsoppdrag. Mo i Rana er et godt miljø for studier, det er en stor by i nordnorsk sammenheng. Vi har et bredt tilbud i UiT, og tror vi kan dekke de fleste behov, sier Anne Husebekk, og trekker fram tett kontakt med lokale aktører som viktig for å avdekke de behovene.

– Kunnskapsparken Helgeland har oversikt over behovene som er i regionen, og Mo Industripark er også et slikt kontaktpunkt. Men selv om det har vært ingeniørutdanning ved Campus Helgeland i flere år nå, har ikke rekrutteringen vært all verden ennå. Fra 2015 til nå er det til sammen 14 som har begynt på maskin-varianten, og 29 som har studert på bygg og anlegg. I fjor høst var det fire søkere til hver av linjene.

– Vi har ikke klart å lage et fagmiljø på Mo, med ansatte som har bodd og operert i regionen. Utdanningen har vært basert delvis på innleie av kompetente personer, og delvis på fagpersonell fra Narvik. Det kan fungere, men er ikke ideelt og man klarer ikke å bygge opp et stort fagmiljø med stipendiater og forskningsprosjekter, sier Husebekk.

Vil styrke fagmiljøet

UiT – Norges arktiske universitet gjør nå et nytt forsøk på å styrke miljøet, og har lyst ut to universitetslektorstillinger med tilhold ved Campus Helgeland, der de fra før har en samfunnskontakt ansatt. Samtidig har det vært langt flere som har tatt forkurset for ingeniørutdanningen.
– Her hadde vi 34 studenter i 2016, hvorav kun 4 gikk videre til UiTs studier i Mo i Rana. Mange gikk videre til NTNU og studerer der, sier Husebekk, og mener det er forståelig at mange ungdommer vil ut av hjembyen for å studere en periode.
– Den største tilflytningen av studenter i Mo i Rana skal kanskje ikke være 19-åringer, men personer som ønsker utdanning etter å ha fått familie og forpliktelser som gjør at det ikke er så lett å reise ut, sier Husebekk.

 

UiT – NORGES ARKTISKE UNIVERSITET


  • Universitetet i Tromsø ble åpnet i 1972, etter vedtak i Stortinget om å etablere universitetet fire år tidligere. Tanken ble først lansert av ranværingen Hans A. Meyer så langt tilbake som i 1918.
  • De siste ti årene har UiT i tur og orden fusjonert med Høgskolen i Tromsø, Høgskolen i Finnmark, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik. I dag er det totalt rundt 16.000 studenter.
  • Det vakte sterke reaksjoner hos elever og næringsliv i Mo i Rana, da UiT valgte å sette forkurset for ingeniørstudiet på vent ved Campus Helgeland. Det gledelig er at UiT snudde i saken denne uka. Det blir forkurset også neste år, og det jobbes videre med å se på andre rekrutteringsmetoder.