Trine Gabor gjenvalgt

Trine Gabor (t.h.) er en viktig ressurs og gjør en god jobb, vi er godt fornøyde med at hun fortsetter som styreleder, sier daglig leder Trine Rimer og styremedlem Per Brochmann og Hans Petter Skjæran. FOTO: Rami A. Skonseng.

Trine Gabor ble gjenvalgt som styreleder i Ranaregionen Næringsforening og Cecilie Nordvik ble valgt inn som nytt styremedlem på generalforsamlingen i går.


Publisert 10.05.19


Vil legge lista høyere

Mange i næringsforeningen er opptatt av ny teknologi, omdømmebygging og moderne infrastruktur. Det gir muligheter i bygd og by, som er bra å ha med seg når vi skal møte morgendagens utfordringer. Regionen preges av flere store og krevende prosjekter. Samtidig så står vi ganske støtt, og er klare til å sette oss nye mål og legge lista enda høyere, sier styreleder Trine Gabor. Hun er fornøyd med at generalforsamlingen stiller seg bak beslutningen om å søke etter prosjektleder for «Byen Vår Mo i Rana». Prosjektet er ikke etablert ennå, men Nordland fylkes har sagt ja og politikerne ønsket å få dette utredet allerede i desember 2017. Så nå går vi i gang for fullt. Byen må være motor for utviklingen også i omlandet. At vi tenker og handler ut ifra hva som er best for hele regionen er avgjørende.

En spydspiss for omstillingen av Norge

I sum har vi mange kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her, og tiltrekke oss nye arbeidsplasser og kapital, sier Rimer.

– Jeg er overbevist om at næringslivet her representerer det vi skal leve av i framtiden. De moderne og teknologiintensive fagmiljøene, basert på fornybar grønn energi, gir ringvirkninger for øvrig næringsliv og lokalsamfunn. Handel- og servicebedriftene og de offentlige arbeidsplassene, kulturen, utdanningsmulighetene og en unik natur tett på. Alt dette er egenskaper vi kan veksle inn i økt bolyst og tilflytting, næringsutvikling og turisme. Sammen kan vi skape mer innovasjon og en stolthet rundt Mo i Rana og regionen vår som evner å skinne langt utenfor kommunegrensene.

Det nye styret

Valgkomiteen ved Henrik Johansen viste til at de har tatt hensyn til flere kriterier i sin innstilling. Administrasjonen er liten, og foreningen er tjent med et styre som i sum har både tyngde og bredde til aktivt å bidra til at foreningen ivaretar formålet. Kontinuitet, kompetanse, bredde, kjønn og bransje­tilhørighet er vektlagt i innstillingen. Samtidig som det er en viss rullering. Her finner vi både handel, industri, reiseliv, samt representanter som bor i Lurøy og Hemnes. Trine Gabor gjenvelges som styreleder. Eli Anita Åstrøm takkes av i år, og Cecilie Nordvik som i dag er varamedlem komme inn.

Det nye styret består av: Bjørg Kristensen (1 år), Cecilie Nordvik (2 år), Hans Petter Skjæran (2 år), Trine Bjerkli Gabor (1 år – leder), Per Brochmann (1 år), Svein Arne Brygfjeld (1 år) og Elin Nilsen (1 år). Svein Erik Hjerpbakk og Knut Skatland gjenvelges som varamedlemmer. Børre Midtgård går inn som nytt varamedlem.

Les også: ÅRSRAPPORT RNF 2018 pdf