Tar pulsen på næringslivet

I en undersøkelse utført av Polarfakta på vegne av Ranaregionen Næringsforening forventer mer enn halvparten inntektsvekst i 2018, og en av tre regner med at de vil ansatte flere medarbeidere i løpet av året.


Publisert 06.06.2018


Godt nytt for de som skal ut i arbeidslivet

– Det er bra med aktivitet i næringslivet. Vi har et stort potensiale innenfor kraftkrevende industri, teknologi, turisme og oppdrett, som gjør at vi tiltrekker oss nasjonale og internasjonale kunder og kapital. Satsing på infrastruktur genererer arbeidsplasser i bygg og anleggsbransjen og i øvrig næringsliv. Det er mye på gang, samtidig er mange klar over at posisjoner utfordres og ny teknologi kan snu situasjonen på hodet før vi aner det. Det koster å ligge foran, men prisen kan bli høy for ikke å henge med, sier Trine Rimer, daglig leder i Ranaregionen Næringsforening.

Omtrent en av tre svarer at de forventer økt sysselsetting inneværende år, i følge den ferske medlemsundersøkelsen til næringsforeningen. Det er et godt tegn på at det er jobber å få, og her kan man etablere seg. Optimismen er et signal som er gøy å registrere, legger Rimer til.

Omdømmebygging viktig

– Andelen bedrifter som tror på økt omsetning og flere ansettelser er litt opp fra forrige undersøkelse. Det er positive signaler, sier Pia Olsen, daglig leder i Polarfakta.

Omdømmebygging av næringslivet og regionen er det temaet som flest vil at RNF skal jobbe spesielt med framover, deretter stiller «samferdsel og infrastruktur» og «byutvikling & Rana som regionsenter» likt. Medlemsbladet MONO står fremdeles sterkt. Hele 72 prosent opplyser at de leser deler av det eller det meste.

– Undersøkelsen avdekker at RNF har mange aktive medlemmer. Hele 78 prosent av de spurte har deltatt på ett eller flere arrangement i løpet av det siste året for inspirasjon og nettverksbygging. I tillegg har flere gitt konkrete tilbakemeldinger på enkeltsaker og forhold de ønsker skal forbedres. Dette gir foreningen et bredere grunnlag for å være en felles røst og pådriver i utviklingsprosjekter, mener Olsen.

Undersøkelse ble sendt til medlemmene, ledere og ressurspersoner for RNF, via epost i april. Det var 148 som svarte innen fristen, som gir en svarprosent på 34,5 prosent. Det er normal respons på epost-undersøkelser og gir et representativt utvalg, i følge Olsen.

LES HOVEDFUNNENE HER: medlemsundersøkelse RNF 2018

Gir oss kraft til å fremme næringslivsinteresser

I samtaler, møter og via medlemsundersøkelsen får næringsforeningen innsikt i hva som opptar næringslivet, og hva næringsforeningen skal være for medlemmene. Det er stor bredde i hva som vektlegges, avhengig av fagfelt og interesser. Vi er opptatt av å lytte til alle røstene og lære av tilbakemeldingene, sier Trine Gabor, styreleder i næringsforeningen.

Næringslivet vet veldig mye om hvordan de kan bidra med verdiskaping og hva arbeidstakerne mener er viktige kvaliteter for å bo og arbeide her.

– For at RNF skal ha tyngde og autoritet i saker som opptar næringslivet, så trenger foreningen et stort antall medlemmer i ryggen, med god bredde, både de små gründerne til de store, offentlig og privat. Det gir oss kraft til å være en viktig representant for fellesskapets interesser, sier en engasjert Gabor.