Sykehusstriden

Lørdag 30. november viste 10.000 mennesker sin støtte mot Helgelandssykehusets styrevedtak om å etablere ett stort sykehus i Sandnessjøen og omeng. Foto: Mye i Media

Styret i Helse Nord vil flytter kompetansemiljø og ledelsen ved Helgelandssykehuset fra Mo til Sandnessjøen.


Publisert 18.12.2019


Protestaksjonen og fakkeltoget som samlet nærmere 10.000 mennesker 30. november ville vise fylkestinget, Helse Nord, helseministeren og statsministeren at det er helt uakseptabelt at Nord- Norges tredje største by og landsdelens industrielle hovedstad skal være uten sykehus.

Helgelandssykehusets styre, Fylkestinget i Bodø og Helse Nord sine innstillinger går imot sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottirs og den eksterne ressursgruppas anbefaling.

Fylkestinget i Bodø innstiller på to sykehus på Helgeland. Et mindre i Mo i Rana med akuttfunksjon og fødetilbud, og et stort sykehus sør for Korgfjellet. Styret i Helse Nord vil ha ett sykehus på to plasser med hovedsykehus i Sandnessjøen.

Kommunestyret i Rana fulgte styrebehandlingen til Helse Nord fra kommunestyresalen i Mo i Rana i dag. Etter vedtaket kom Rana-ordfører Geir Waage opp på talerstolen.

– Dette ble en merkelig debatt og en merkelig voteringsrekkefølge. Vi kan ikke akspetere flertallsvedtaket, som med et pennestrøk flytter kompetansemiljøet og ledelsen ved Helgelandssykehuset fra Mo til Sandnessjøen.

Mo i Rana er Nord-Norges tredje største by. Det er Nord-Norges industrihovedstad. Sykehuset i Mo i Rana har også det desidert største helsefaglige miljøet.

I dag har sykehuset i Mo i Rana 518 årsverk. Sandnessjøen har 392. Sykehuset i Mo i Rana har 81 overleger og leger i spesialisering, mens Sandnessjøen har 61.

Sykehuset i Mo i Rana har 78 spesial- sykepleiere. I Sandnessjøen har de 37. Sykehuset i Mo i Rana har 206 sykepleiere. Sandnessjøen har 126.

Signalene fra det lokale fagmiljøet i Mo i Rana er at de ikke vil følge med dersom sykehuset legges ned i Mo i Rana til fordel for Sandnessjøen. Faren er at Helgeland da mister viktig kompetanse som det har tatt mange år å bygge opp.

Ordfører i Mo i Rana, Geir Waage, jobber sammen med øvrig politisk ledelse i kommunen, for en modell med ett stort sykehus i Mo i Rana, et mindre akuttsykehus i Sandnessjøen, samt et DMS i Mosjøen og DMS med helikopterbase i Brønnøysund. Dette er etter samme modell som ble presentert av sykehusdirektør, Hulda Gunnlaugsdottir.

NÅ ER DET OPP TIL HELSEMINISTER BENT HØIE

Over nyåret skal helseminister Bent Høie ta stilling til saken. Forhåpentligvis velger han å lytte til fagfolkenes anbefaling, at sykehuset i fremtidens modell skal være økonomisk bærekraftig og at pasientene får den pasientsikkerheten de fortjener.

Les også: Vær gode med hverandre. Det er snart jul.