FRAMOVER SAMMEN

Ranaregionen Næringsforening er en del av en unik eksportregion i den sørlige delen av Nordland med rundt 36.000 innbyggere, hvorav 26.300 bor i Rana kommune. En rekke sterke næringsklynger foredler naturressurser til produkter som verden trenger og posisjonerer seg internasjonalt. Teknologi, flinke folk og tilrettelagt infrastruktur inkludert bygging av ny stor flyplass opptar oss. By- og regionsenterutvikling, næringsrettet utdanning, omdømmebygging og rekruttering også. Vi vil vise fram kvaliteter som betyr noe i menneskers liv og hverdag. Les mer om regionen.

Gjennom året inviterer vi til en rekke arrangementer og løfter fram bedrifter og prosjekter som handler om dagens og morgendagens brukerforventninger, samfunnsutvikling og teknologi. Viktig for videre vekst og velferdsutvikling.

Les mer om næringsforeningen og MELD DEG INN

Regjeringen offentliggjorde sin støtte til ny storflyplass på Hauan 24. mars 2017.

OM RNF

  • Rundt 400 medlemmer i privat og offentlig sektor
  • Foreningen ble stiftet i 1932, som handelstandsforening
  • I 2002 ble øvrige næringsliv, offentlig og privat, invitert med og navnet ble endret til Rana Næringsforening
  • Fra lokalt til regionalt perspektiv, og nytt navn; Ranaregionen Næringsforening i 2014

Link til vedtekter.