FRAMOVER SAMMEN / STRATEGI

Regjeringen offentliggjorde sin støtte til ny storflyplass på Hauan 24. mars 2017.

Ranaregionen Næringsforeningen skal være en pådriver for å utvikle offentlig og privat næringsliv i regionen vår. Vi har en lang og god tradisjon for samspill og samarbeid. At vi går sammen om strategiene som skal legge til rette for økt vekst og velferd er således ikke nytt, men heller ingen selvfølge – og ingen enkel oppgave. Det må jobbes systematisk med nettverksbygging, næringspolitikk, så vel som med omdømmebygging og kostnadskontroll

Tydelige valg og felles forståelse

Strategi handler om å ta tydelige valg for å vinne markeder. Den generelle utviklingen i Rana-regionen, med spesiell vekt på næringslivets betydning for vekst og velferd, er sentralt for strategiene som næringsforeningen jobber med. Videre forutsetninger for å lykkes er at vi i fellesskap prioriterer mål, strategiske satsingsområder og ulike tiltak. Klarhet rundt hvilke roller, oppgaver og ressurser i oppfølging av strategien, er også̊ viktig.

Våre mål henger høyt; for et næringsliv i verdensklasse. Det trengs om vi vil komme oss fram og sammenligne oss med de beste. Vi tror på å utfordre oss selv til å tenke nytt og annerledes, tørre å ta nye veivalg. Det gjør at vi har litt bedre sjanser for å lykkes til tross for økt nasjonal og internasjonal konkurranse med de aller beste.

Link til næringsforeninges vedtekter.

Viktig saker RNF er involvert i