Viser vei

Ranaregionen Næringsforening er en del av en unik eksportregion i den sørlige delen av Nordland med rundt 36.000 innbyggere, hvorav 26.300 bor i Rana kommune. Vi har en stolt historie, hvor mange bedrifter og mennesker jobber sammen for å skape en attraktiv region å bo og jobbe i. Visjonen vår – FOR ET NÆRINGSLIV I VERDENSKLASSE, setter retningen og framhever hva vi ønsker å oppnå.

Å være attraktiv og konkurransedyktig er vårt utgangspunkt. Det er avgjørende for framtidig verdiskaping. Samtidig er regionen vår en spydspiss i det grønne skifte. Kompetansen. Teknologien. Infrastrukturen. Måten vi samarbeider på. Alt dette setter oss i stand til å gripe nye muligheter som oppstår. Viktig for at å lykkes framover.

LES MER: Om Ranaregionen

MBA Entreprenør ble Årets Bedrift på Gallaria 18.01.2019.

Næringsforeningens formål er å løfte opp næringslivets interesser og vise vei til nye løsninger og framskritt. Vi tror på å løfte i flokk. Det er måten vi jobber på, våre verdier og vår felles interesser, som gjør at vi skiller oss ut.

Sammen er vi den største næringsorganisasjonen i regionen med eksperter fra bedrifter, forskning, utdanning og forvaltning. Det gir oss kraft til å påvirke bedrifter, næringspolitikk og samfunnet vi lever i.

Vi er på vei mot et lavutsllppsamfunn, og vi ser på det som en stor mulighet. Etterspørselen etter fornybar energi vil skape nye industrieventyr og nye former for verdiskaping. Det passer regionen vår godt.

Fra rød røyk til grønn industrihovedstad.

Verdigrunnlag

Våre kjerneverdier er rettningsgivende for valg, handlinger og hvordan vi samhandler med medlemmer og partnere. Verdiene uttrykker de idealer næringsforeningen ønsker å leve opp til i hverdagen.

HANDLEKRAFTIG

  • Vi intierer prosjekter, er nysgjerrrige og framsynte
  • Er sterke på gjennomføring og søker kontinuerlig forbedring

INKLUDERENDE

  • Vi involverer og deler kunnskap, hjelper hverandre å lykkes
  • Vi jobber sammen som ett lag

TROVERDIG

  • Vi fremmer åpenhet og mangfold
  • Vi repekterer hverandre og bygger tillit hos våre medlemmer og i samfunnet

Fellesskapet gir kraft

Skal regionen lykkes over tid, må den endre seg minst like fort som omgivelsene. Næringsforeningen er ikke noe unntak. Skal vi sette dagsorden i saker som er viktige for våre medlemmer trenger vi engasjerte bedrifteeiere og ansatte som vil mer. Alle typer virksomheter, små og store, offentlig og privat, påvirker regionens omstillingsevne og samfunn. Dere er viktige for arbeidsplassutvikling, tilvekst og konkurransekraft.

Vi har store ambisjoner, og møter framtiden med optimisme.

Meld deg inn her

Regjeringen offentliggjorde sin støtte til ny storflyplass på Hauan 24. mars 2017.

OM RNF

  • Rundt 400 virksomheter er med, både privat og offentlig sektor

  • Foreningen ble stiftet i 1932, som handelstandsforening

  • I 2002 ble øvrige næringsliv invitert med og navnet ble endret til Rana Næringsforening

  • Fra lokalt til regionalt perspektiv, og nytt navn; Ranaregionen Næringsforening i 2014

Foreningens vedtekter.