Strategi

Ranaregionen Næringsforening er en del av en unik eksportregion i den sørlige delen av Nordland med rundt 36.000 innbyggere, hvorav 26.300 bor i Rana kommune.

Her er sterke næringsklynger som foredler naturressurser til produkter som verden trenger. Som løfter blikket ut i verden og posisjonerer seg i det globale markedet innenfor sine fagfelt. Eksporten gir ringvirkninger for øvrig næringsliv og lokalsamfunn.

Visjonen – FOR ET NÆRINGSLIV I VERDENSKLASSE, setter retning.

Å jobbe for et attraktivt og konkurransedyktig næringsliv er vårt utgangspunkt. Vi vil at flere skal få lyst til å flytte hit, investere her og besøke oss, og kvaliteten må være i verdensklasse fordi konkurransen vi møter er global.

KOMPETANSEUTVIKLING OG UTDANNING gjør næringslivet sterkere.

Mye bra er gjort; Campus Helgeland, ny Polarsirkelen videregående, ny flyplass er i emning, opplevelsesnæringen og kulturlivet blomster. Det bygges flere boliger i sentrum og hotell- og konferansekapasiteten er doblet på få år.

LOKALE UTFORDRINGER – i et regionalt og nasjonalt perspektiv.

Vi skal være en pådriver og aktiv aktør i oppfølging og realisering av næringsstrategier. Industri. Naturressurser. Forskning og utdanning. Kompetanse. Teknologi. Infrastruktur. Måten vi samarbeider på setter oss i stand til å gripe nye muligheter.

LES MER: Om Ranaregionen

MBA Entreprenør ble Årets Bedrift på Gallaria 18.01.2019.

Det er måten vi jobber på, våre verdier og felles interesser, som gjør at vi skiller oss ut.

OMDØMMEBYGGING OG NETTVERK – en del av hverdagen.

Vi jobber med å formidle gode historier som engasjerer, posisjonerer og betyr noe i menneskers liv og arbeid. Samtidig er vi et felles talerør og meningsbærer for næringslivets rammebetingelser og andre saker som medlemmene spiller inn.

Sammen skal vi være den største næringsorganisasjonen i regionen med eksperter fra bedrifter, forskning, utdanning og forvaltning. Med på å påvirke samfunnet vi lever og virker i.

Fra rød røyk til grønn industrihovedstad. Roger Ingebrigtsen mener vi må pusse opp imaget og ta en mer tydelig posisjon.

Verdigrunnlag

Kjerneverdiene er retningsgivende for valg, handlinger og hvordan vi samhandler. Verdier som vi forsøker å leve opp til i hverdagen.

HANDLEKRAFTIG

  • Initierer prosjekter, er nysgjerrig og framsynt
  • Er sterk på gjennomføring og søker kontinuerlig forbedring

INKLUDERENDE

  • Involverer og deler kunnskap, hjelper hverandre å lykkes
  • Jobber sammen som ett lag

TROVERDIG

  • Fremmer åpenhet, mangfold og respekt
  • Til å stole på

Et sterkt fellesskap

Skal regionen lykkes over tid, må den endre seg minst like fort som omgivelsene. Næringsforeningen er ikke noe unntak. Skal vi sette dagsorden i saker som er viktige for våre medlemmer trenger vi engasjerte bedriftseiere og ansatte som vil mer. Alle typer virksomheter, små og store, offentlig og privat, påvirker regionens omstillingsevne og samfunn. Dere er viktige for arbeidsplassutvikling, tilvekst og konkurransekraft.

Meld deg inn her

Regjeringen offentliggjorde sin støtte til ny storflyplass på Hauan 24. mars 2017.

OM RNF

  • Rundt 400 virksomheter er med, både privat og offentlig sektor

  • Foreningen ble stiftet i 1932, som handelstandsforening

  • I 2002 ble øvrige næringsliv invitert med og navnet ble endret til Rana Næringsforening

  • Fra lokalt til regionalt perspektiv, og nytt navn; Ranaregionen Næringsforening i 2014

Foreningens vedtekter.