Campus Helgeland er mer enn årsstudier, bachelorgrader og masterutdanninger. Hvert år deltar 2.000 mennesker på kurs, studier og konferanser med Kunnskapsparken Helgeland i en sentral rolle.


Publisert 30.03.2018


Daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland, Bjørn Audun Risøy, mener kurs- og konferanseaktiviteten kanskje er en litt underkommunisert del av Campus Helgeland.

– I tillegg til høyere utdanning foregår det masse opplæring for folk som er i arbeidslivet. Det er en styrke at vi har denne kombinasjonen av kurs, studier, forskning og utvikling, sier han, og legger til at denne kompetansehevingen lønner seg å gjøre lokalt.

– Både private bedrifter og det offentlige sparer store midler på at det blir satt opp lokalt i stedet for at de må til Oslo, Trondheim eller andre steder for å dra på kurs og konferanser. En annen ting man skal tenke på, er at i arbeidslivet er det i antall flere som vil delta på kurs enn ta studier.

«Både private bedrifter og det offentlige sparer store midler på at det blir satt opp kurs lokalt».  — BJØRN AUDUN RISØY

Gjennom prosjektet Kompetansemegler for utdanning, som Tone Jakobsen er prosjektleder for, avdekkes behov i næringslivet i ulike bransjegrupper. I dag er det åtte slike bransjegrupper – industri, offentlig sektor, transport/logistikk, digital, service, bibliotek, teknologi og kultur/reiseliv.

– Bedriftene forteller om hvordan det går, hvordan utsiktene er framover, hvilket opplæringsbehov de har i dag og rekrutteringsbehovet de har framover, forteller Risøy.

– Med utgangspunkt i behovene for kompetanse og utviklingsprosjekter, megler vi fram tilbud, får dem hit til Helgeland og tilbyr opplæring lokalt.

Dette gjelder alle typer kurs fra korte innføringer i Excel til kvalitetsledelse, helsefagarbeider og bransjespesifikke tilbud.

De bistår også utdannings-institusjonene med for eksempel MBA Teknologiledelse, forkurs og ingeniørutdanning.

– Vi ser hvor verdifullt det er å starte med behovet. I ei bransjegruppe er det kanskje noen få som melder et behov. Så viser det seg at flere andre har akkurat det samme behovet. Da vet vi at det må settes opp, sier Risøy.