Skjenkebevilling ved kundearrangement

Planlegger du kundearrangement i egen regi må du søke kommunen om bevilling ved alkoholservering.


Publisert 09.08.2018


Rana kommune minner om å søke skjenkebevilling når det skal arrangeres kundekvelder og lignende anledninger med alkoholservering, med mindre det ikke kan defineres som sluttet selskap til eget bruk. Bevilling gis til fysisk eller juridisk person og til en bestemt anledning i et bestemt lokale. Politiet skal uttale seg om slike arrangement, så det bør søkes minimum 3 uker før arrangement.

Mer informasjon og skjema for å søke finner du på kommunens hjemmeside. Har du spørsmål kan du kontakte bevillingskontoret. Kontaktperson er Gerd Dreyer Larsen. Telefon: 75 14 63 20  Mobil: 95 25 35 90 E-post: gerd.dreyer.larsen@rana.kommune.no

Les informasjonsskriv fra kommunen her: Informasjon angående kundekvelder.