Vær gode med hverandre

Stort og brennende engasjement for fortsatt fødetilbud og sykehus. Foto: Mye i Media

Trines kommentar. 10.12.2019


Siste lørdag i november slo tusenvis av ranværinger ring rundt sykehuset. Hvert lys varmet. Det ga tro og håp om videre vekst på Helgeland. For pasientenes beste. For tilflytting av flinke folk, og et aktivt næringsliv.

Helgelands befolkning har den samme rett til et godt helsetilbud på lik linje med resten av Norge. Det handler om kvaliteten på tjenestene og et spekter av spesialisert arbeidskraft, skrev vi i vårt høringssvar til Helgelandssykehuset i februar i år. Det står fast. Et Mo i Rana uten sykehus vil ikke bare være et tap for Rana, men for hele Helgeland.

Sykehuset i Rana er tyngdepunktet i form av flest ansatte, god økonomistyring og stor aktivitet. Betydningen av kvalifisert arbeidskraft, nærhet til utdanningstilbud og forskningsmiljø, stor flyplass og lokalisering i det desidert største arbeidsmarkedet gir mer sykehus og bedre helsetjenester for pengene, inkludert forskning, fagutvikling og utdanning.

Det at flertallet i styret til Helgelandssykehuset vil legge ned Rana sykehus i landsdelens største eksport- og verdiskapingskommune, for å bygge opp i Sandnessjøen, er ikke til beste for fellesskapet. Det forteller mer om sammensetningen i sykehusstyret, enn hvilke faglige vurderinger som legges til grunn.

Hvordan skal vi klare å forene krefter og gjøre Helgeland attraktiv for de neste generasjoner? Hvorfor skal investorer, talenter og ny arbeidskraft velge oss? Det er så mange andre steder som frister. Steder som håndterer motsetninger og snakker om og til hverandre på en måte som vi ønsker at barna våre skal ta med seg videre gjennom livet.

Mange ser at vi trenger to sykehus i vår langstrakte region og går i fakkeltog til forsvar for akuttberedskap og fødetilbud nærmest mulig for alle helgelendinger. Her i Rana har vi også et stort ortopedisk fagmiljø som hele landsdelen trenger.

La oss fortsette å stå opp for de kvalitetene som gjør at folk ønsker å bo og arbeide på Helgeland – og la oss ta vare på hverandre.

Vær gode med hverandre. Det er snart jul.