– Skellefteå har vært en rolig industriby, inntil nå.

500 mål er klargjort til bygging. Det utgjør en fjerdedel av arealet som Northvolt trenger, sier Bengt Ivansson, näringslivschef i Skellefteå kommune.

I 2020 starter første etappe av den storstilte produksjonen av litium ion-batterier i Skellefteå. Et boost for hele regionen.


Publisert: 16.10.2019


 

Næringslivssjef Bengt Ivanson og næringsutvikler Anja Palm ønsker velkommen til Skellefteå kommune og region Västerbotten. Flere fra næringsavdelingen kommer til, hilser og byr på kaffe og noe søtt til. En god start på en spennende studietur.

 

26. september reiste en delegasjon fra Rana kommune, utviklingsmiljø og næringsliv til Skellefteå for å bli bedre kjent med vennskapsbyen og hva etableringen av batterifabrikken Northvolt har betydd.

SATTE SEG HÅRETE MÅL

For å møte framtidens utfordringer med en aldrende befolkning og lav befolkningsvekst, slik som mange andre kommuner, satte Skellefteå kommune ambisiøse vekstmål. De ønsker å bli 80.000 innbyggere, fra 72.000, innen 2030.

For å nå målet mente de at de trengte 4.000 nye arbeidsplasser, og strategien var en mer ungdommelig by for å beholde og tiltrekke seg unge fra 22-32 år. Strategien ble lagt for fem år siden, før planene om etablering av batterifabrikk kom på banen. Da Northvolt valgte Skellefteå hadde kommunen allerede lagt grunnlaget sammen med næringsliv og innbyggere.

Bengt Ivansson, næringslivssjef i Skellefteå kommune.

EUROPAS STØRSTE BATTERIFABRIKK

Etableringen av Northvolt fikk fart på utviklingen. De har jobbet proaktivt og kompromissvillig for å møte den raske tilveksten, og det finnes en politisk enighet, forteller Ivansson.

Kommunen er samtidig ydmyk på at veksten skaper nye utfordringer og prioriteringer innen mange områder. De påpeker også at store kraftinntekter og ren strøm fra Skellefteå Kraft er en viktig årsak til at de lykkes.

KLONDYKESTEMNING I BYGG OG ANLEGG

Northvolt vil trenge 2000-2500 ansatte innen fem år. Før de kom på banen var det tre boligbyggerselskap i byen, nå er det rundt 20. Det bygges kulturhus og de planlegger 7000 nye boenheter innen 2030, og 90 prosent bygges av private utbyggere. Det er rene klondykestemning, oppsummerer Ivansson.

KOMPETANSEBEHOV

Kommunen og andre aktører har heller ikke lagt på latsiden når det gjelder å sikre kompetanse og utdanning, ifølge Anders Nordberg, utdanningsstrateg ved Campus Skellefteå. Det jobbes intenst for å møte de nye kompetansebehovene. Et viktig første trinn har vært å informere befolkningen og skape konstruktive diskusjoner, slik at folk får tid til å forberede seg på den nye framtiden.

I høst ble den internasjonale skolen med engelsktalende undervisning åpent med rundt 30 ansatte og 240 elever. Skolen har høye ambisjoner og forventer å ta inn 600 elever når den er ferdig utbygd.

SKELLEFTEÅ AIRPORT

Tilrettelagt infrastruktur med jernbane, havn og flyplass er viktige drivere for videre vekst. Blant annet har Skellefteå Airport utvidet flystripen til 2520 meter for å kunne stare direktefly til Thailand i vinter. Kanskje blir det flyruter mellom vennskapsbyene etterhvert.

Skellefteå fikk ny grafisk profil i 2015. Dette skaper en tydelighet for målgruppene, både lokalt og utenfor kommunegrensen.

HER SKAL FLERE BO OG JOBBE

Etableringen av Northvolt vil gi ringvirkninger for andre virksomheter og bransjer. Det gjelder underleverandører, logistikk og transport samt drift og service av maskiner og anlegg. Totalt 5000 nye arbeidsplasser innen industrien anslås i sin tur å gi ytterligere flere arbeidsplasser. Normalt kan en industriarbeidsplass ganges med 2-4 for arbeid innen ulike tjenestesektorer, offentlig og kommersiell, samt bygg- og anleggsvirksomhet. Totalt kan dette bety 10.000 arbeidsplasser. Det gir igjen muligheter for en befolkningsvekst på minst
20-25.000 personer.