Sentrum

Bylørdag_forslag2

Sentrumsgruppa jobbe med å vitalisere sentrumskjernen i byen i tett dialog med Rana kommune. Det handler om bistå i planlegging av den fysiske stedsutviklingen med fortetting og offentlige tjenestetilbud, til det å skape den gode følelsen for byen med kulturopplevelser og tilhørighet for alle aldersgrupper.

Nytt av året er en forsøksordning med gratis parkering på lørdager.