Parken som skal være mer enn en park

Med Okstindan som spydspiss skal hele kommunen spille på lag.


Publisert 09.06.2017


Siden 2013 har det blitt jobbet med å etablere Okstindan natur- og kulturpark. Målet er å få etablert en organisasjon i løpet av kommende vinter som skal jobbe for utvikling i Hemnes basert på lokale natur- og kulturressurser.

– Det er mange som misforstår, men vi snakker ikke om en frisert park med gjerder. Parknavnet er nok litt misvisende. Dette er en modell for lokal samfunnsutvikling, forklarer prosjektleder Marit Valla.

Samtidig er det et kvalitetsstempel for et område å bli tatt opp som en etablert park.

– Vi har definert Okstindan natur- og kulturpark til å gjelde hele Hemnes kommune, dette betyr at for eksempel Hemnesberget og Finneidfjord er vel så viktige som Okstindan-området. Vi har mange flinke aktører med gode ideer, men vi mangler et koordinerende organ som får frivilligheten, næringsliv og det offentlige til å spille bedre på lag og jobbe i lag for utvikling basert på en bred verdiskapning – miljømessig, økonomisk, kulturelt og sosialt.

Rike tradisjoner

Landbruket er viktig i Hemnes, og blir dermed også en helt sentral del av parken.

– Det er viktig å ta vare på det kommunen har av ressurser, både for vår egen del og for regionen som helhet. Vi har et mangfoldig næringsliv, vi har et aktivt landbruk vi må ta vare på, mange flotte friluftsområder, rike båtbyggertradisjoner og et enormt rikt kulturliv.

– Vi vil heve stoltheten, trivselen og lokalkunnskapen til innbyggerne, og spille på det når vi utvikler Hemnes-samfunnet. Dette er et forsøk på å definere hvor vi vil med samfunnet vårt framover, dra lasset i lag og i fellesskap komme fram til gode løsninger som håndterer utfordringene, sier Valla.

– Med en felles strategi, ser vi og tror vi det er lettere å utløse midler fra virkemiddelapparatet enn om alle skulle søke på utviklingsprosjekter hver for seg. Har vi en tydelig vei å gå, en tydelig strategi, så får vi mer gjennomslagskraft. Vi håper 1+1+1=10. At det lønner seg for alle.

Rike båttradisjoner er noe av det som skal brukes for å skape stolthet.

Okstindan skal være spydspissen og den tydelige profilen, merkevaren.

– Fjellmassivet både synes fra, og påvirker, nesten hele kommunen og har mange innfallsporter, så det er noe de fleste av oss føler tilhørighet til og er stolte av, legger hun til.

20 intensjonsavtaler

Foreløpig har rundt 20 bedrifter og lag og foreninger signert en intensjonsavtale om partnerskap med Okstindan natur- og kulturpark. De var blant annet invitert til Norsk Park-konferanse som ble arrangert i Hemnes 8. og 9. juni. Der ble alle etablerte parker og parkkandidater samlet. Okstindan natur- og kulturpark har status som parkkandidat.

Framover vil partnerbedriftene også inviteres til møter der det jobbes videre med parken.

– De som skriver under intensjonsavtaler binder seg ikke til noen ting, sier Valla, men de viser interesse for å jobbe fram et konsept og være med å definere hva man ønsker med en slik park.

– Vi må spille på de som skal utgjøre parken. Det er en bottom-up-tankegang. I de etablerte parkene er kommunene viktige støttespillere og bidragsytere.

Sørfjelltunet i Bleikvasslia ble nylig tildelt Olavsrosa, Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke. Her ser vi Gammelskola som sammen med Køtaplassen og Barnas Naturpark utgjør Sørfjelltunet.

Når næringsliv, frivillige lag og foreninger og kommunen har funnet en egnet modell for organisering og oppgaver for Okstindan natur- og kulturpark, skal saken behandles politisk i formannskapet og kommunestyret i oktober og november.

– Ser lokalpolitikerne verdien i å støtte etableringen, vil det nok allerede vinteren 2018 bli søkt om at Okstindan natur- og kulturpark blir tatt opp som etablert park i Norske Parker, og derigjennom blir de også medlem i den europeiske organisasjonen Europarcs, forteller Valla.

– Det har vært slike parker i 60-70 år nedover i Europa, så man vil nyte godt av en enorm kunnskapsbank, og utvikle både et norsk og utenlandsk samarbeidsnettverk.

 

Okstindan

 

Fjellmassivet Okstindan inkluderer blant annet Oksskolten, Nord-Norges tak, landsdelens høyeste fjelltopp med sine 1916 moh., ti andre topper på mellom 1562 og 1901 moh,, Austre Okstindbreen som er den første isbreen i Norge man med sikkerhet kan si har eksistert helt siden istiden og den etter hvert så omtalte og besøkte Rabothytta ved Vestisen.

 

  • Et inkluderende samarbeid om stedsutvikling, næringsutvikling, kulturutvikling, omdømme- og merkevarebygging.
  • Park som lokal og regional utviklingsmodell stammer fra Europa, der det har eksistert regionale parker i over 60 år, bl.a. i Sveits og Frankrike. I Norge har parkene et felles forum i organisasjonen Norske Parker.
  • Norske Parker definerer park på følgende måte: En dynamisk, langsiktig og forpliktende samarbeidsplattform for lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv med en interesse for å ivareta og videreutvikle natur- og kulturverdier i et definert landskaps- og identitetsområde.
  • Følgende parker er etablert per i dag: Nærøyfjorden verdsarvspark, Haldenkanalen Regionalpark, Telemarkskanalen regionalpark, Valdres natur- og kulturpark, Finnskogen natur- og kulturpark, Landskapsparkene i Hordaland og Sognefjorden Kystpark. Vefsna Regionalpark får status som park i løpet av året etter vedtak i kommunestyrene i Grane, Hattfjelldal og Vefsn sist høst og vinter.
  • Arbeidet med Okstindan natur- og kulturpark startet høsten 2013. Siden den gang har 1.650.000 kroner blitt bevilget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nordland fylkeskommune til arbeid med utvikling av park-konseptet.
  • En parkgruppe bestående av opptil 15 deltagere fra hele kommunen jobbet fram en Forstudie som ble godkjent av Norske Parker i desember 2014. Okstindan natur- og kulturpark ble dermed Parkkandidat. Parkgruppen jobbet også fram en søknad om et Hovedprosjekt som la grunnlaget for jobbingen til dagens styringsgruppe. Styret består i dag av styreleder Svein-Erik Hjerpbakk (NCP), Inger-Lise Pettersen (Klemetspelet), Gry Fordelsen (Korgen Camping), Rolf Fjellestad (ass.rådmann) og Håkon Økland (seniorrådgiver Hemnes kommune).
  • Nettside: www.okstindan.net