Treårig ingeniørutdanning på Helgeland

Helgeland får treårig ingeniørutdanning I august startes det opp treårig ingeniørstudie i Mo i Rana i regi av Høyskolen i Narvik. En viktig milepæl for Helgeland. Nå...

Markering av Aasta Hanseen-prosjektet

Helgeland har mer i vente av ringvirkninger av olje- og gassforekomstene i Norskehavet Torsdag 13. februar inviterte Statoil og RU til miniseminar om Aasta Hansteen. I tillegg fikk vi...

Utvikling levende sentrum

  Den store bydagen Rana kommune, politikere og næringsliv har i strategisk næringsplan nedfelt at levende sentrum er et satsingsområde. Vi ønsker gode utviklingstiltak som bidrar...

Heder til næringslivet

Prisdryss til næringslivet SERVICEPRISEN GIKK TIL CAFE BYPORTEN:  Else Alterskjær takker både de ansatte og folket som stemte dem fram.   På dagtid holdt Stein Simonsen fra McCann, Sigvald Rist fra Lofotprodukter...

Økonomiske utsikter fra DnB Markets

Les DnB's syn på utviklingen innen makro, valuta, renter og råvarer.

Norsk Industris konjunkturrapport 2014

Norsk Industri viser til at prosessindustrien fremdeles sliter med høye kostander, herunder flere år med sterk kronekurs, som igjen har gått på bekostning av nyinvesteringer for å holde tritt med...

NHOs Nærings-NM 2013

Den siste NæringsNM fra NHO måler næringsutviklingen i Norge. Rapporten bekrefter at næringsgrunnlaget i Ranaregionen har blitt styrket, men at befolkningsveksten er lav. Av 83 regioner...

Tilbakeblikk 2013

2013 har på sett og vis vært et konsolideringsår for Rana Næringsforening, fordi både Veronica Kristoffersen Ugedal og Anita Sollie valgte å slutte i næringsforeningen for å søke nye utfordringer, samtidig som Toril Valla tok over som ny styreleder etter Stig Frammarsvik, og samtidig som ny daglig leder startet opp i august.

Framtiden er eksportrettet

Helgeland har lange tradisjoner for internasjonal handel. Årlig eksporteres det for nærmere 10 milliarder kroner herfra.