Konjunkturbarometeret 14. november

På næringslivslunsjen 14.11 2013 presenterte regiondirektør Hanne Nordgaard Sparebank1 Nord-Norges ferske konjunkturbarometer med søkelys på investeringer i landsdelen.

Velkommen til Gallaria

  Velkommen til Gallaria 17.01 2014 For påmelding, klikk her. Gallaria skal gjennomføres for syvende år på rad, ikke bare fordi foredragsholderne er så gode og sier kloke...

Næringsdepartementets representanter imponert

Fra venstre underdirektør Tore Thommassen som jobber med EØS, seniorrådgiver Mette Hjermann fra forsknings- og innovasjonsavdelingen, Kjetil Kolsrud Jåsund director forskning og- innovasjon og...

Tilsvar strategisk næringsplan

Viser til forslag til strategisk næringsplan, som Rana kommune har til høring (september 2013). Rana Næringsforening, den største interesseforening for næringslivet i Rana og...

Tilsvar fra RNF kommunedelplan Mo og omegn

Tilsvar fra RNF "Kommunedelplan Mo og omegn" vedrørende sentrumsgrense og byutvikling Utviklingen av detaljhandelen i Mo i Rana blir stadig debattert i media, i næringsforeningen og rundt kjøkkenbord,...

Horisont Helgeland torsdag 24. oktober

En ny utgave av rapporten Horisont Helgeland ble presentert av førsteamanuensis Erlend Bullvåg og adm.dir. Jan Erik Furunes fra Helgeland Sparebank på næringslivslunsj i Campus...

Musikk i mørketida

Smeltedigelen leverer også i år et spennende program. Festen åpnes med en av Europas mest karismatiske jazz/funkartister, den svenske trombonisten Nils Landgren og Dioc Big...

Vær med å gi

Mo i Rana best i landsdelen Rana Næringsforening oppfordrer næringslivet til å støtte NRK sin tv-aksjon som i år går til Nasjonalforeningen for folkehelse og deres jobb med demens....

NHD til Mo i Rana 29. oktober

Viktig næringslivsbesøk Gauta Wahl, Tore Thomassen, Kjetil Kolsrund Jåsund og Mette Hjermann fra Nærings- og handelsdepartementet kommer til Mo i Rana 29. oktober   Representantene fra departementet kommer...

Skatte- og avgiftsendringer torsdag 17. oktober

Advokat Bjørn Krane, Advokathuset Helgeland, presenterte endringene i forslaget til statsbudsjett lagt fram samme uke og som skal vedtas av den nye regjeringen Solberg i månedskifte...

Bytuvikling trakk full sal

Teknisk sjef i Rana kommune Sverre Selfors (t.v), Freddy Olsen fra HHO og Bjørn Bech Hansen fra MSU la fram noen av sine tanker...

Vil investere flere milliarder

Vil investere flere milliarder Markedssjef Arild Markussen fra Helgelandskraft informerte om utviklingen i kraftmarkedet og investeringsplaner på næringslivslunsjen 26. september.       Nærmere 30 frammøtte fikk en god...

Planforslag strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Planforslaget for strategisk næringsplan ligger ute til høring og frist for innspill er 29.10.2013. Endelig plan skal vedtas i kommunestyret 10. desember. Den endelige...

Urolig for framtiden

NHO frykter for veksten i norsk økonomi rammes av svake internasjonale konjunkturer.Det er industrien, og spesielt eksportindustrien som ikke har leveringer til petroleumssektoren, som...