Vil investere flere milliarder

Vil investere flere milliarder Markedssjef Arild Markussen fra Helgelandskraft informerte om utviklingen i kraftmarkedet og investeringsplaner på næringslivslunsjen 26. september.       Nærmere 30 frammøtte fikk en god...

Planforslag strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Planforslaget for strategisk næringsplan ligger ute til høring og frist for innspill er 29.10.2013. Endelig plan skal vedtas i kommunestyret 10. desember. Den endelige...

Urolig for framtiden

NHO frykter for veksten i norsk økonomi rammes av svake internasjonale konjunkturer.Det er industrien, og spesielt eksportindustrien som ikke har leveringer til petroleumssektoren, som...

Helgelandskraft vil investere for milliarder 26 september

  Vil investere flere milliarder   Markedssjef Arild Markussen fra Helgelandskraft informerte om utviklingen i kraftmarkedet og investeringsplaner på næringslivslunsjen 26. september. Nærmere 30 frammøtte fikk en god...

Hurra for økt hotellkapasitet

Tegning av nyfløya til Rica Meyergården, som skal stå ferdig i 2015. Økt hotellkapasitet kan bli god forretning Helma er i gang med å rive og bygge...

Frokostseminar

Visma inviterer til gratis seminar 11. september kl 09:00-11.00 Hverdagen som leder er preget av en rekke administrative oppgaver, og ofte dårlig tid til langsiktig og...

I våre hjerter

Verketfestivalen smyger seg inn i hjertene våre og blir der. Kulturarrangement som treffer publikum så godt som Verket gjør, gir ringvirkninger lang ut over helgas...

The time are changing

Til inspirasjon i arbeidsdagen I forbindelse med høstens stortingsvalg var Odd Henriksen, førstekandidat for Nordland Høyre, og sentralstyremedlem for Høyre Arne Hjeltnes inviterte til næringslivslunsj...

Utfordret næringsministeren på samferdsel

Trond Giske utfordret på viktige næringspolitiske saker for Rana og Helgeland. På sesongens første næringslivslunsj fikk Giske sagt mye om partiprogrammet og rikspolitiske saker på kort...

AEO messe 3. og 4. september

Her kan du lese mer om programmet og leverandørene.

Søker nytenkende bedrifter

Send invitasjon til nærings- og handelsdepartementet Vil du ha besøk av representanter fra nærings- og handelsdepartementet i høst? Dette kan være en fin anledning til å...

Kunnskapens smeltedigel

Bilde fra åpningen av Campus Helgeland 20. august 2013 EN NY KUNNSKAPSARENE FOR FORSKNING OG HØYERE UTDANNING I MØTE MED NÆRINGS- OG ARBEIDSLIV ER HERVED ÅPNET Les noe...

Velkommen til åpning og visning

INVITASJON Tirsdag 20. august er offisiell åpningsdag for Campus Helgeland. Arrangementet er åpent for alle interesserte. Les programmet her. Campus blir en sentral kompetanseleverandør og vekstmotor på Helgeland med studietilbud i regi av...