Elkem satser videre i Rana

Miljøtiltak som vil redusere svevestøvet.

Moteshow og fest

Meyergården Spektrum fredag 27. oktober.

Det blir ikke større enn du tror

Om å forbedre måten vi jobber på, se nye muligheter og skape flere arbeidsplasser.

Helgeland før og etter

Det handler om arbeidsplasser. Som igjen tiltrekker seg unge mennesker. Det er derfor Helgeland trenger en stor flyplass.

Håndballhelg i Mo i Rana

Positive ringvirkninger for byen og næringslivet.

Arbeidsmarkedet

Vi trenger mer arbeidskraft for å møte de store mulighetene som ligger foran oss.

Frokostmøter på Helma

Matnyttig og hyggelig tilbud til medlemmene i næringsforeningen.

Byen som arena for næringsutvikling

Næringsvirksomhet og handel er det viktigste i all byutvikling, i følge Ståle Økland. Uten arbeid, ingen by.

Rana på 166.plass i Kommune-NM

Kåringen rangerer norske kommuner etter attraktivitet og vekstkraft.

Styrker staben

Karina Solheim ansatt som kommunikasjons- og prosjektkoordinator i Ranaregionen Næringsforening.