Vil ha en helhetlig byplan først

Ranaregionen Næringsforening ber om forutsigbar og langsiktig strategi for byutvikling.

Vinger over Helgeland

Etter ti års hardt arbeid, går det endelig mot realisering av en stor flyplass i Rana. Det vil bety mye for næringsliv, kulturliv, idrettsliv og reiseliv.

Spis ute-uka

Fra lørdag 17. juni til og med lørdag 24. juni.

Parken som skal være mer enn en park

Med Okstindan som den tydelige merkevaren skal hele Hemnes utvikles med utgangspunkt i natur- og kulturressurser.

Butikkslakteren fra Jansvik

For å bli butikkslakter har Tobias Bjørnø valgt en alternativ vei inn i yrkeslivet.

Eksport og internasjonalisering

Nordland har naturressurser og bedrifter som kan løfte landet framover i en mer sirkulær og bærekraftig retning. Her er innspill til regjeringens strategi.

Vil være med å forandre

Bachelorstudentene innen økonomi og ledelse på Campus Helgeland feirer innlevering av bacheloroppgave og treårig universitetsutdanning.

Strategi for eksport og internasjonalisering

RNF vil gi innspill til arbeidet med regjeringens strategi for eksport og internasjonalisering. Hva skal vi legge vekt på?

Nytt styre i RNF

Både styret og varamedlemmene er engasjerte næringslivsledere som vil bidra til å styrke næringslivets rammebetingelser, synlighet og samhandling. Mye er bra, mye kan gjøres bedre.

Rekrutterer vi for konservativt?

En undersøkelse i regi av Adecco viser at ledere i all hovedsak rekrutterer den kompetansen de trenger ut fra dagens behov.