Fulltreffer fra kommunen

Et enstemmig kommunestyre i Rana ønsker at Mo i Rana skal bli Norges grønne industrihovedstad.

Må du ha samtykke?

I løpet av de siste månedene har mange mottatt henvendelser om fornyet samtykke på grunn av den nye personvernloven (GDPR). Noen er berettiget, mens andre er overflødige, kanskje også ulovlige.

Lever godt utenfor kjøpesentrene

Vårt varemerke er å satse på god kvalitet og komfort i tillegg til mote og nyheter, sier Per Kyrre Hall, som i disse dager rehabiliterer hele bygget. Les hva Loe, Monsen og Hall tror om en tilværelse som frittstående butikk i Mo i Rana.

Tilbake på Mo etter mange år for Leger uten grenser

Ninja Røreng er kommet hjem til Rana for andre gang. Etter å ha jobbet for Leger Uten Grenser i mange land over flere år, er hun nå prosjektingeniør i Multiconsult AS.

Vil fjerne momsfritak under 350 kroner

Stortingets finanskomite ønsker å fjerne momsfritaket på varer under 350 kroner bestilt fra utlandet. Det vil styrke norsk handel. 

Fra Oslo til Utskarpen for å skape sitt eget livsverk

Han sluttet på kokkelandslaget, og de sa begge opp jobbene sine på Kulinarisk Akademi i Oslo for å åpne sin egen matdesinasjon i Utskarpen.

– Vi har Hemnes i vårt hjerte

Sivilarkitektene Robin Söderkvist og Lars Kristian Sjøvold i Tanken arkitektur as var aldri i tvil om at de skulle flytte tilbake til Hemnesberget.

Har landet i Mo i Rana

Dejana Tokanovic fra Serbia er sivilingeniør ved Imtas og bruker mammapermisjonen på kompetanseheving, slik at hun er oppdatert når hun skal tilbake til kontoret.

Tar pulsen på næringslivet

I en undersøkelse utført av Polarfakta på vegne av Ranaregionen Næringsforening forventer mer enn halvparten inntektsvekst i 2018, og en av tre regner med at de vil ansatte flere medarbeidere i løpet av året.

Felles byløft

Administrasjon og politikere har gjentatte ganger trukket fram at utvikling av Mo i Rana sentrum er satt på vent fordi privat næringsliv ikke vil bidra med kapital. Det er direkte feil.

Satser på flis og kvalitet

Norges eldste fliskjede, Norfloor, hadde tro på markedet i Rana, og kjøpte konkursboet etter franchisedriften Plan X Flis.

Regler rundt ferie og feriepenger

Med sommeren nærmere innpå dukker det kanskje opp spørsmål om ferieavvikling og feriepenger? Her får du svar på noen av de vanlige spørsmålene.

Verdiskapende styrearbeid

Et velfungerende og verdiskapende styre handler om strategiarbeid og utvikling. God kontroll kan bidra til å bevare verdier, men vel så viktig er det at styret har tillit og bred kompetanse til å skape nye verdier.

Mo i Rana som smart by

I denne kronikken i Rana Blad ber lederen for Ranaregionen Næringsforening, Trine Rimer, politikerne se inn i framtiden i neste ukes kommunestyremøte.