Organisasjon

Trine Rimer
daglig leder Ranaregionen Næringsforening

911 64500 | trine@rananf.no

Min jobb

Jeg vil bidra til en mer attraktiv region å bo, besøke og arbeide i. Det er selve drivkraften i den spennende jobben som leder i næringsforeningen.

Rane-regionen er i ferd med å bli en spydspiss for grønn industri med solid kompetanse og infrastruktur. Her er store naturrikdommer med et betydelig potensiale for ny næringsutvikling. Økonomiske beregninger viser at veksten i landedelen framover kan bli blant landets høyeste. Det gjelder å utnytte mulighetsrommet.

Med økt nasjonal og internasjonal konkurranse tror jeg det er viktigere enn noen gang å kunne utnytte og håndtere felles muligheter og utfordringer sammen.


Kontaktinfo til styret

Ørjan Skonseng, styreleder i RNF
kjøpmann Bunnpris

976 96700 | orjan.skonseng@bunnpris.no

Eli Anita Åstrøm
HR-sjef Glencore

410 46 503 | eli.anita.aastroem@glencore-manganese.com

Svein Arne Brygfjeld
906 93 110 | svein.arne@brygfjeld.no

Per Brochmann
adm.dir. Coop Helgeland

481 88 929 | per.brochmann@helgeland.coop.no

Torbjørn Tråslett
daglig leder Helgeland Reiseliv

418 44141 | torbjorn@visithelgeland.com

Trine Bjerkli Gabor
Circle K/egen næringsdrivende

974 80 016 | trine.gabor@live.no

Bjørg Rodahl Kristensen
personal- og administrasjonssjef EvryCard Services

917 08 702 | bjorg.kristensen@evry.com

Varamedlemmer
Elin Nilsen, FDV Service, Svein Erik Hjerpbakk, NCP, og Knut Skatland, Amfi Mo i Rana.

Valgkomité
Henrik Johansen, RU/PLU (leder), Rigmor Nygård Hansen, Rana Blad og Bjørn Tore Brønlund, Helgeland Sparebank.

Revisorer
PWC