NAV er landets viktigste samfunnsinstitusjon og forvalter ca 1/3 av statsbudsjettet. NAV Økonomi stønad i Mo i Rana betaler ut cirka halvparten av dette igjen, i form av blant annet arbeidsrelaterte ytelser i tillegg til barnetrygd og sykepenger. Slik sett er de lønningskontoret for hele Norge.


Publisert 10.04.18


Vi er på en måte lønningskontoret for hele Norge, sier direktør ved Nav Økonomi Stønad, Silja Ildgruben.

Hun begynte i stillingen i september 2017 og har ansvaret for enhetens 150 ansatte.

– Vi utbetaler alle NAV-ytelser, foruten pensjon, og tar oss av trekkhåndtering, innrapportering til skattemyndighetene i tillegg til regnskapsoppgaver for disse ytelsene. Det er en landsdekkende organisasjon hvor vi dekker andre typer oppgaver enn Nav for øvrig, men vi jobber mot de samme målsetningene. Jeg synes det er kjempespennende å komme inn i en virksomhet med et så viktig samfunnsoppdrag som Nav har. Det overordnede målet til NAV er å få flere i arbeid og færre på trygd, sier Ildgruben.

Lang ledererfaring

Ildgruben var tidligere ansatt som kommunal- og beredskapsdirektør hos Fylkesmannen i Bodø og har vært ukependler.

– Jeg hadde lyst til å være på Mo, så det var en av hovedgrunnene mine til å søke på stillingen, men det var også viktig for meg å komme inn i en virksomhet som har et viktig samfunnsoppdrag. Det gjør jobben både meningsfull og spennende. Jeg trives veldig godt i en setting der samfunnsoppdraget og påvirkning inn mot nasjonale system er fremtredende. Direktørjobben i Nav Økonomi og Stønad er kjempespennende.

«Det er bra merkevarebygging for lokalsamfunnet og kan bidra til å trekke ny kompetanse».

Ildgruben tok sosionomutdanning i Umeå, har en master i helseøkonomi, politikk og ledelse, og har i løpet av årene tatt flere økonomi og ledelsesfag.

– Etter endt  sosionomutdanningen i Umeå på slutten av åttitallet, begynte jeg å jobbe på sosialkontoret på Mo. Etter det har jeg hatt en rekke lederjobber i kommunal, fylke og statlig virksomhet. Det trives jeg med.

Ringen er sluttet

Offentlig sektor er i endring og Nav er en av de største statlige organisasjonene der digitalisering og effektivisering står på agendaen.

– Jeg brenner for å få positive og gode endringsprosesser i arbeidslivet, der folk opplever at vi bygger fremtiden og tilpasser oss den, og at det blir en positiv prosess for de ansatte. I Nav Økonomi Stønad har vi opparbeidet oss veldig god fagkompetanse på de områdene vi jobber med og som vi leverer tjenester på. Jeg har blitt godt mottatt av flinke og utrolig hyggelige medarbeidere. Det er en veldig fin arbeidsplass. Det var ekstra hyggelig at jeg møtte kollegaer som jeg jobbet med da jeg var på sosialkontoret, forløperen til Nav. Nå føler jeg på en måte at ringen er sluttet, forklarer Ildgruben.

Organisasjon i endring

Nav som organisasjon hadde en litt treg start med mye negativt mediefokus, men Ildgruben opplever at dette har endret seg de senere årene. NAV representerer i stor grad velferdsstaten i Norge med sine 19.000 ansatte og forvaltning av 1/3 av statsbudsjettet.

– Det er helt rett at det settes et kritisk søkelys. NAV er en organisasjon som er i stor endring, vekst og utvikling. Vi skal tilpasse oss brukeren mer og mer. Få bedre løsninger og møte brukernes behov både i kommunikasjonen og måten man samhandler på. Vi jobber med effektiviseringsprosesser og mye ligger godt til rette for automatiserte prosesser. Det er spennende, men også utfordrende for organisasjonen å håndtere dette, men det vil bli et av våre viktigste fokusområdene fremover. Jeg ønsker å få gode prosesser i dette arbeidet.

Sterkt fagmiljø

– I Rana er det bygd opp mye kompetanse rundt de oppgavene vi leverer. Det er et kompetansesterkt miljø i organisasjonen og derfor ser vi også løsninger for videreutvikling. I Mo i Rana har vi tradisjon for å jobbe med store samfunnsoppgaver og kanskje kan vi bli flinkere på samhandling og dra veksler fra hverandre i offentlig sektor.

Å synliggjøre kompetansen er bra for lokalsamfunnet, også når staten ser etter lokalisering.

Endringer i samfunnet stiller nye krav til effektivisering og digitalisering.

– Før var omorganisering et negativt ord. I dag er omstilling hverdagen.

Vi snakker ikke lenger om omorganisering, men utvikling. Vi skal levere flere og bedre tjenester til en billigere pris. Vi vil rigge Nav Økonomi Stønad for fremtidige oppgaver og oppgaveløsning. Hele den offentlige sektor jobber med digitalisering. Vi jobber med store prosjekt som initieres av direktoratet, men også lokale prosjekt hvor vi fokuserer på robotisering og automatisering av arbeidsoppgaver. Det gjør at vi bygger opp ny kompetanse på viktige utviklingstrender og vi skal være i førersetet på utviklingen som kommer.

Vil synliggjøre kompetanse

Ildgruben kom nylig tilbake fra ferie i Tanzania hvor hun har besteget Kilimanjaro.

– Jeg er veldig glad i å gå i fjellet, både sommer og vinter. I tillegg liker jeg å tilbringe tid med familien. Jeg har blitt bestemor og det er stas. To av de eldste barna mine er ferdig med utdanningen sin og har etablert seg i Mo i Rana. Det er fint at ungdommen flytter tilbake. Jeg ønsker at vi skal være et lokalsamfunn i vekst. Det er derfor viktig å synliggjøre den felles kompetansen vi har i Rana på IT og økonomi. Det er bra merkevarebygging for lokalsamfunnet og kan bidra til å trekke ny kompetanse.

 

SILJA ILDGRUBEN


  • Silja Ildgruben ble i september 2017 ansatt som ny direktør ved NAV Økonomi stønad.
  • Hun er født i Mo i Rana og oppvokst på Hauknes.
  • Hun er utdannet sosionom, har en master i helseøkonomi, politikk og ledelse, samt flere økonomi og ledelsesfag.
  • Har hatt en rekke lederjobber i kommunal, fylke og statlig virksomhet. Sist som kommunal- og beredskapsdirektør hos Fylkesmannen i Bodø.