16 C
Mo i Rana
fredag 21. juli 2017
Hjem Om Ranaregionen Næringsforening

Om Ranaregionen Næringsforening


green-arctic-city

For et næringsliv i verdensklasse

Ranaregionen ligger nord på Helgeland i den sørlige delen av Nordland fylke med 36.000 innbyggere, hvorav 26.100 bor i regionsenteret Mo i Rana. Regionen er i ferd med å bli en spydspiss for grønn industri med solid fagkompetanse og tilrettelagt infrastruktur. Les mer om regionen.

Vi bor og virker i Nord-Norges største industri- og eksportregion med ambisiøse mål både til lands og til havs. Og vi vil spille en nøkkelrolle i framtidens Norge, fordi vi kan by på smarte løsninger for en bærekraftig utvikling. Her er sterke næringsklynger som foredler naturressurser til produkter som verden trenger. Som løfter blikket ut i verden og posisjonerer seg i det globale markedet innenfor sine felt.

Eksporten bidrar ikke bare til arbeidsplasser i egen bedrift, men gir ringvirkninger i øvrig næringsliv og lokalsamfunn. Med planer for investeringer for flere titalls milliarder de neste årene via offentlige og private aktører rigger både små og store bedrifter seg for vekst.

Skal kvaliteten på det som skapes holde verdensklasse, må vi også ha transport- og logistikkløsninger i verdensklasse. Veinettet og fergesamband må utbedres. Døgnåpne grenseoverganger og flyrutetilbud til og fra vår langstrakte region må fungere. Ikke minst, må det jobbes med den digitale infrastrukturen inkludert industrielt fibernett til utlandet.

Ranaregionen Næringsforening (RNF) skal bidra til dette ved å styrke næringslivets rammebetingelser, synlighet og samhandling. Politikere og næringsliv må tenke nytt, men også gjennomføre de gode tankene. Vi utfordrer, åpner dører og inititerer nye samarbeidsprosjekter.

Vi vet at vi må samarbeide godt for å få til ønsket utvikling.


Storflyplass i Mo i Rana blir en viktig vekstimpuls. Det samme gjelder utbygging av dypvannskai tilpasset framtidas behov og transportløsninger. God tilgjengelighet er avgjørende for å bli et sentralt knutepunkt i Nordområdene. 


Samordner gode krefter

RNF kobler næringsliv, politikk- og kunnskapsmiljøer gjennom møteplasser, kompetanseoverføring og profilering. Sammen setter vi aktuelle tema om næringslivets muligheter og samfunnsutvikling på dagsorden og til debatt.

Alt vårt arbeid skal preges av våre verdier; handlekraftig, inkluderende og troverdig.

campusdans1

Campus Helgeland, åpnet i august 2013, har allerede blitt et nasjonalt forbilde på samarbeid mellom næringsliv, utdanning og forskning.

Fokusområder

  • OMDØMME OG POSISJONERING
  • SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR
  • BYUTVIKLING OG REGIONSENTER
  • KUNNSKAP OG KOMPETANSE
  • REGIONAL UTVIKLING OG SAMHANDLING

Nysgjerrig på hva vi holder på med?

Kom innom for kaffe og en prat. Vil du bli medlem i fellesskapet kan du lese mer om fordelene her.

Mo Industripark er en av Norges største industriparker, med ambisjoner om å bli en grønn industripark i verdensklasse. Allerede i dag gjenvinnes opp mot 400 GWh årlig. Målet er å øke dette betraktelig.


Fun facts

  • Etablert i 2002 som en forlengelse av Rana Handelstandsforening
  • Nærmere 400 medlemsbedrifter i privat og offentlig næringsliv
  • Den nest største næringsforening nord for Trondheim
  • Et felles talerør for saker som opptar næringslivet
  • En aktiv påvirker i næringsspørsmål til beste for regionens næringsliv

Interesseorganisasjonen ble etablert i 1932, da som handelstandsforening. I 2002 ble navnet endret til Rana Næringsforening. Alle private og offentlige virksomheter og organisasjoner i Rana ble invitert med. I 2014 ble perspektivet utvidet og navnet endret til Ranaregionen Næringsforening.

X