Om Ranaregionen Næringsforening


green-arctic-city

For et næringsliv i verdensklasse

Ranaregionen ligger nord på Helgeland i den sørlige delen av Nordland fylke med 36.000 innbyggere, hvorav 26.100 bor i regionsenteret Mo i Rana. Veksten i næringslivet er større enn i resten av landet for tiden, og her er investeringsplaner for flere titalls milliarder. Les mer om regionen.

Ranaregionen Næringsforening (RNF) skal bidra ved å styrke næringslivets rammebetingelser, synlighet og samhandling. Vi utfordrer, åpner dører og inititerer utviklingsprosjekter for å styrke konkurransekraften og stå bedre rustet i møte med morgendagens arbeidsliv. Medlemskapet gir deg adgang til våre møter, seminarer og arrangementer for faglig oppdatering og nettverksbygging.

Vi vet at godt samarbeid må til for å få til ønsket utvikling.


Storflyplass i Mo i Rana er en viktig vekstimpuls. Det samme gjelder ny dypvannskai. God tilgjengelighet må til for å bli et sentralt knutepunkt i Nordområdene. 


Samordner gode krefter

RNF kobler næringsliv, politikk- og kunnskapsmiljøer gjennom møteplasser, kompetanseoverføring og profilering. Sammen setter vi aktuelle tema om næringsliv og samfunnsutvikling på dagsorden og til debatt.

Alt vårt arbeid skal preges av verdier; handlekraftig, inkluderende og troverdig.

campusdans1

Campus Helgeland, åpnet i august 2013, har allerede blitt et nasjonalt forbilde på samarbeid mellom næringsliv, utdanning og forskning.

Fokusområder

 • OMDØMME OG POSISJONERING
 • SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR
 • BYUTVIKLING OG REGIONSENTER
 • KUNNSKAP OG KOMPETANSE
 • REGIONAL UTVIKLING OG SAMHANDLING

Nysgjerrig på hva vi holder på med?

Kom innom for kaffe og en prat. Vil du bli medlem i fellesskapet kan du lese mer om fordelene her.

Mo Industripark er en av Norges største industriparker, med ambisjoner om å bli en grønn industripark i verdensklasse. Allerede i dag gjenvinnes opp mot 400 GWh årlig.


Funfacts

 • Nærmere 400 medlemmer i privat og offentlig sektor
 • Den nest største næringsforening nord for Trondheim
 • Er med på å påvirke beslutninger og sikre næringslivsutvikling
 • Etablert i 1932, da som handelstandsforening
 • I 2002 ble øvrige bransjer invitert med og navnet endret til Rana Næringsforening
 • Ny oppdatering til Ranaregionen Næringsforening i 2014