Om Ranaregionen Næringsforening


green-arctic-city

Vi er en del av en unik region og et fellesskap som bygger framtidens industrimiljø.

Ranaregionen Næringsforening (RNF) representerer et allsidig næringsliv i en ledende grønn industriregion. På mange måter lever vi av og med naturen. Av næringer basert på kunnskap, verdensledende teknologi, og norske naturressurser, skaper vi verdier verden trenger av vannkraft, mineraler, fisk, olje og gass. Vårt formål er å skape gode rammebetingelser for medlemsbedrifter fra alle typer næringer og sektorer, og bidra til at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her.

 • Bidra til næringslivets positive utvikling i Rana-regionen
 • Profilere næringslivets aktivitet
 • Være et felles talerør og høringsorgan
 • Styrke Mo i Rana som regionsenter
 • Drive aktiv erfaringsdeling og informasjonsarbeid
 • Skape forståelse for og oppmerksomhet om næringslivets betydning for samfunnsutviklingen, og for Rana-regionen spesielt
 • Være et aktivt samarbeidsforum

Bli medlem.  Våre vedtekter.


Ny storflyplass, dypvannskai, Helgelandsterminalen og utbygging av E6 styrker Mo i Rana som viktig logistikknutepunkt. 


 

campusdans1

Campus Helgeland, åpnet i august 2013, et nasjonalt forbilde på samarbeid mellom næringsliv, utdanning og forskning.


Mo Industripark er en av Norges største industriparker, med ambisjoner om å bli en grønn industripark i verdensklasse. I dag gjenvinnes opp mot 400 GWh årlig.


Funfacts

 • RANAREGIONEN ligger nord på Helgeland i den sørlige delen av Nordland fylke med 36.000 innbyggere, hvorav 26.300 bor i regionsenteret Mo i Rana.
 • RNF har nærmere 400 medlemmer i privat og offentlig sektor
 • Foreningen ble stiftet i 1932, som handelstandsforening
 • I 2002 ble øvrige næringsliv, offentlig og privat, invitert med og navnet ble endret til Rana Næringsforening
 • Fra lokalt til regionalt perspektiv, og nytt navn; Ranaregionen Næringsforening i 2014