Om Ranaregionen Næringsforening


green-arctic-city

RANAREGIONEN ligger nord på Helgeland i den sørlige delen av Nordland fylke med 36.000 innbyggere, hvorav 26.200 bor i regionsenteret Mo i Rana.

Samordner gode krefter

Ranaregionen Næringsforening (RNF) representerer et bredt sammensatt næringsliv i en ledende grønn eksport- og industriregion. Vi kjenner din bransje og ditt lokalsamfunn. Opptatt av å sette næringslivets rammebetingelser, synlighet og samhandling på dagsorden. Blant annet hvordan vi kan beholde og tiltrekke oss de flinke folkene og forberede oss på morgendagens arbeidsliv.

Våre vedtekter finner du her.


Ny storflyplass, dypvannskai, Helgelandsterminalen og utbygging av E6 styrker Mo i Rana som viktig logistikknutepunkt. 


 

campusdans1

Campus Helgeland, åpnet i august 2013, har allerede blitt et nasjonalt forbilde på samarbeid mellom næringsliv, utdanning og forskning.


Strategiske satsingsområder

Vi skal være en pådrivere for framtidsrettet infrastruktur, sterke fagmiljø og bærekraftig utvikling. Basert på medlemsundersøkelse og dialog med næringslivet vektlegges følgende tre satsingsområder framover:
 • Posisjonering

  Synliggjøre en enhetlig og offensiv region med felles budskap og omdømmebygging.
 • Byutvikling

  Bidra til at byen vår blir attraktiv for utdanning, handel, servicefunksjoner og kulturopplevelser.

 • Regional utvikling og samhandling

  Iverksette fellesprosjekter og bygge bro på tvers av sektorer og kommunegrenser.


Mo Industripark er en av Norges største industriparker, med ambisjoner om å bli en grønn industripark i verdensklasse. I dag gjenvinnes opp mot 400 GWh årlig.


Du kan bli med i fellesskapet her.


Funfacts

 • Rundt 360 medlemmer i privat og offentlig sektor
 • Etablert i 1932, som handelstandsforening
 • I 2002 ble øvrige næringsliv, offentlig og privat, invitert med og navnet ble endret til Rana Næringsforening
 • Fra lokalt til regionalt perspektiv, og nytt navn; Ranaregionen Næringsforening i 2014