Om Ranaregionen Næringsforening


green-arctic-city

For et næringsliv i verdensklasse

Ranaregionen ligger nord på Helgeland i den sørlige delen av Nordland fylke med 36.000 innbyggere, hvorav 26.100 bor i regionsenteret Mo i Rana. Den økonomiske veksten er større enn landsgjennomsnittet, noe som bidrar til optimisme og stolthet. Med industriell kompetanse, overskudd av fornybar energi og rikelige naturressurser har regionen mange ingredienser som skal til for et næringsliv i verdensklasse.

Les også: om Rana-regionen

Samordner gode krefter

Ranaregionen Næringsforening (RNF) vil påvirke næringslivets rammebetingelser, synlighet og samhandling – og sette aktuelle tema på dagsorden og til debatt. Blant annet hvordan vi kan øke bolyst og ruste oss til å møte morgendagens arbeidsliv.

Vi har ressurser som skal til, bedrifter med investeringsvilje og mot, men kan risikere en kritisk mangel på arbeidskraft.


Ny storflyplass, dypvannskai, Helgelandsterminalen og utbygging av E6 styrker Mo i Rana som viktig logistikknutepunkt. 


 

campusdans1

Campus Helgeland, åpnet i august 2013, har allerede blitt et nasjonalt forbilde på samarbeid mellom næringsliv, utdanning og forskning.


Fokusområder

Vi bidrar gjennom å arrangere møtearenaer for faglig oppdatering og nettverksbygging, til å samarbeide om utviklingsprosjekter. Viktige saker og medlemmer synliggjøres ved aktiv bruk av sosiale medier, næringsmagasinet Mono, kronikker og omtale i media.

Arbeidet i foreningen skal preges av våre kjerneverdier; handlekraftig, inkluderende og troverdig.

Våre strategiske satsingsområder:

  • OMDØMME OG POSISJONERING
  • SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR
  • BYUTVIKLING OG REGIONSENTER
  • KUNNSKAP OG KOMPETANSE
  • REGIONAL UTVIKLING OG SAMHANDLING

Nysgjerrig på hva vi holder på med?

Kom innom for kaffe og en prat. Vil du bli med i fellesskapet kan du melde deg inn her.

Mo Industripark er en av Norges største industriparker, med ambisjoner om å bli en grønn industripark i verdensklasse. I dag gjenvinnes opp mot 400 GWh årlig.


Funfacts

  • Rundt 350 medlemmer i privat og offentlig sektor
  • Etablert i 1932, da som handelstandsforening
  • I 2002 ble øvrige næringsliv, offentlig og privat, invitert med og navnet endret til Rana Næringsforening
  • Ny oppdatering til Ranaregionen Næringsforening i 2014