Om Ranaregionen Næringsforening


green-arctic-city

For et næringsliv i verdensklasse

Ranaregionen ligger nord på Helgeland i den sørlige delen av Nordland fylke med 36.000 innbyggere, hvorav 26.100 bor i regionsenteret Mo i Rana. Den økonomiske veksten er større enn landsgjennomsnittet, noe som bidrar til optimisme og stolthet. Med industriell kompetanse, overskudd av fornybar energi og rikelige naturressurser har regionen mange ingredienser som skal til for et næringsliv i verdensklasse.

Les også: om Rana-regionen

Samordner gode krefter

Ranaregionen Næringsforening (RNF) er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i regionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige.

Vi skal påvirke næringslivets rammebetingelser, synlighet og samhandling – og sette aktuelle tema på dagsorden og til debatt. Blant annet hvordan vi kan øke bolyst og ruste oss til å møte morgendagens arbeidsliv.

Våre vedtekter finner du her.


Ny storflyplass, dypvannskai, Helgelandsterminalen og utbygging av E6 styrker Mo i Rana som viktig logistikknutepunkt. 


 

campusdans1

Campus Helgeland, åpnet i august 2013, har allerede blitt et nasjonalt forbilde på samarbeid mellom næringsliv, utdanning og forskning.


Våre strategiske satsingsområder

  • OMDØMMEBYGGING OG STRATEGISK POSISJONERING
  • SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR
  • BYUTVIKLING OG REGIONSENTER
  • KUNNSKAP OG KOMPETANSE
  • REGIONAL UTVIKLING OG SAMHANDLING

Mo Industripark er en av Norges største industriparker, med ambisjoner om å bli en grønn industripark i verdensklasse. I dag gjenvinnes opp mot 400 GWh årlig.


Vil du bli med i fellesskapet kan du melde deg inn her.


Funfacts

  • Rundt 350 medlemmer i privat og offentlig sektor
  • Etablert i 1932, da som handelstandsforening
  • I 2002 ble øvrige næringsliv, offentlig og privat, invitert med og navnet endret til Rana Næringsforening
  • Fra lokalt til regionalt perspektiv, og nytt navn; Ranaregionen Næringsforening i 2014