Nytt stort akuttsykehus i Mo i Rana

Ressursgruppa anbefaler ett felles akuttsykehus på Helgeland, og det bør ligge i Mo i Rana.


Publisert 03.12.18


Den eksterne ressursgruppa for Helgelandssykehuset ledet an av Helge Torgersen, direktør i Deloitte og spesialist i anestesiologi har avgitt sin anbefaling for struktur og lokalisering av Helgelandssykehuset. De presiserer at det ikke finnes en løsning som ivaretar alle innspillene, men at forholdene ligger best til rette for etablering i Mo i Rana.

Gruppen konkluderer med at befolkningsgrunnlaget på 80.000 innbyggere på Helgeland ikke gir rom for mer enn ett faglig robust sykehus.

Kompleks prosess

Fram til 1. mars 2019 kan alle som ønsker det komme med høringsinnspill til rapporten. Den endelige rapporten skal leveres 18. mars. Deretter skal administrerende direktør gi sin tilrådning, som vil bli lagt ut til høring i løpet av sommeren.

Les den foreløpige rapporten her.