For Nord-Norge

Første møte mellom Næringsarena Nord og Nord-Norge benken 13. februar 2019.

— Vi ser fram til å diskutere virkemidler som svarer på utfordringene i nord, konkluderte leder for Nord-Norge benken, Eirik Sivertsen (Ap) i møte med Næringsarena Nord på Stortinget.


Publisert 14. februar 2019


De økonomiske og samfunnsøkonomiske ringvirkningene basert på våre viktige naturressurser skal legge grunnlaget for framtidens Nord-Norge. Slik at vi kan levere på høyeste internasjonale nivå, skape varige lokale arbeidsplasser og tiltrekke oss flere innbyggere. Det var grunnlaget for møte mellom næringsforeningene i Nord-Norge og Nord-Norge benken.

Veksten er på mange områder større enn i resten av landet, bortsett fra befolkningsutviklingen. Dette er næringsforeningene og politikerne opptatt av.

– Mens resten av landet tar en større del av kaka, er spørsmålet om vi i nord er sultne nok. Næringsliv og politikere må mobilisere sammen, sier lederne for de største næringsforeningene i nord.

De vil vise at det er vilje og ønske om å løfte Nord-Norge. Blant annet diskutere hvordan balansere innpendling til Nord-Norge og styrke byggebransjen her hvor vi bor.

– Det gjøres mye i hver region og mange er i god dialog med statsråder og stortingsrepresentanter. Likevel kan vi øke farten når vi går sammen, derfor har vi allerede fastsatt neste møte med Nord-Norge benken 22. mai.

På møte var Alta Næringsforening, Næringsforeningen i Tromsøregionen, Harstadregionens Næringsforening, Fauske Næringsforum, Bodø Næringsforum og Ranaregionen Næringsforening representert.

Nord-Norges Hus i Oslo

Dagen ble avsluttet med åpningen av Nord-Norges Hus, midt i Oslo sentrum.  En spennende nysatsing og møtested for nordnorske bedrifter og politikere, for nettverksbygging, lobbying og påvirkning mot nasjonale myndigheter og beslutningstakere.

Samferdselsminister Jon Georg Dale var en av de inviterte gjestene. Han forstår betydningen av god samferdsel og tilgjengelighet i vår langstrakte landsdel, og lover å bidra. Blant annet skjerpe reglene for vinterdekk for tunge kjøretøy ytterligere. Bra engasjement, og fin talerstol.

Lars Vestnes, Høyres ordførerkandidat i Bodø, sammen med Henrik Johansen og Kjell-Idar Juvik.

 


Næringsarena Nord representerer i dag 2.700 bedrifter i Nord-Norge som bidrar til nasjonal og internasjonal verdiskaping. Næringsarena Nord er bedriftenes interesseorganisasjoner og talerør i Nord-Norge.

Kontaktpersoner:

Trude Nilsen, direktør Næringsforeningen i Tromsøregionen

Mariann Meby, direktør Bødø Næringsforum

Ole-Jonny Korsgaard, direktør Harstadregionens Næringsforening

Nils Ole Steinbakk, daglig leder Fauske Næringsforum

Trine Rimer, daglig leder Ranaregionen Næringsforeningen

Kjetil Kristensen, direktør Alta Næringsforening

Espen Hansen, direktør Hammerfest Næringsforening

Svein Erik Kristiansen, direktør Narvikregionen Næringsforening