Regional utvikling

Vi har kraft til å vokse!


Publisert 29.09.2018


Torsdag inviterte Ranaregionen Næringsforening til næringslivslunsj på Nesna for aller første gang. Dette i samarbeid med Nesna Næringsforum. På agendaen sto blant annet samferdsel-, steds- og næringsutvikling.

Et tjuetalls næringsaktører var samlet på Havblikk for å engasjere seg i de aktuelle temaene.

– Det var et veldig bra og positivt møte, fastslår Trine Rimer, daglig leder i Ranaregionen Næringsforening (RNF).

Vi blir mer tilgjengelig

Ordfører i Nesna kommune, Hanne Davidsen åpnet møte med å snakke om kommunens rolle som tilrettelegger og samfunnsaktør.

Går det an å drive en produksjonsbedrift som er verdensledende på fiskevaksiner fra Nesna? Ikke bare er det fullt mulig, det går riktig så bra. Selv om vi er få, så gror det godt i kommunen vår.

Samfunns- og næringsutvikler, Halvor Hilmersen i Nesna kommune snakket varmt om Nesna sine naturressurser, næringsliv og kompetansemiljøer.

– Vi har spenstige planer om stedsutvikling, ny småbåthavn og ikke minst gleder vi oss over utviklingen i Langsetvågen der Mo Industripark tilrettelegger for ny industri, sa Hilmersen.

SJEKK OGSÅ: ledige stillinger i Nesna

  • Fylkesvei
  • Flyplass
  • Bustneslia

var også blant temaene som engasjerte. Prosjektleder i Rana utviklingsselskap, Reidar Ryssdal mener det haster å få dette på plass.

– FV12 er trolig den største flaskehalsen på fylkesveinettet i landsdelen. Vi trenger både tunnel gjennom Bustneslia og storflyplassen på Helgeland snarest mulig. Det vil koble næringslivet på kysten til resten av verden, og gjøre det mer attraktiv å bo og besøke regionen vår. En stor flyplass og et godt rutenett betyr mye for reiselivsnæringen i kampen om gjester og konferanser, sa Ryssdal og la til at en blir ikke tatt med i betraktning om en ikke er tilgjengelig.

Administrerende direktør Ståle Indregård fortalte om Helgeland Invest sin betydelige investeringsportefølje som ikke minst bidrar med kapital til den viktige vekstfasen. Han ønsker engasjementer i alle kommunene i regionen. Kapital til utvikling av nye produkter og løsninger for å posisjonere oss for framtiden.

Drar vekst av hverandre

Trine Rimer understreker at vi får til mer sammen, enn hver for oss.

– Ved å spille naboen god, får en gjerne det dobbelte igjen på sikt.

Fellesnevneren er at vi er skikkelig engasjerte og ønsker å bidra positivt for egen bedrift, bransje og samfunn. Det kommer ikke uten å finansielle muskler og mobilisering på tvers av geografi og sektorer.

Rimer legger til at det allerede jobbes godt fra Nesna med industriutvikling, turisme og havbruk. Hun tror disse næringene vil fortsette å vokse framover, og gi ringvirkninger for øvrig næringsliv.

– Jo mer vi snakker om hva slags region vi ønsker oss i framtiden, jo mer øker vi bevisstheten om hvordan vi skal lykkes, sier hun og fortsetter med å trekke fram utdanningsmiljøet på Nesna:

– Campus og lærerutdanningen er også veldig viktig for Nesna, som bidrar til ny kompetanse og rekruttering av lærere i hele regionen.

Bli bedre kjent med Ranaregionen.