Miljøgevinst ved gjenvinning av plast

Operatør Stein Erik Akselsen har i år 30-årsjubileum som ansatt hos NCP. Han var med ved oppstarten på Hemnesberget. Da hadde de kun 3-4 skrumaskiner, et par boremaskiner, og limdispenserne var tomme ketchupflasker hjemmefra. Nå er det meste automatisert.

Godt igang med å legge om til en miljøfokusert produksjon basert på bruk av resirkulert plast, som primært er avfall fra havbruk og oppdrettsnæringa på Helgeland.


Publisert: 12.07.2019


– Vi mener at det er nødvendig å snu fokuset på plast, og behandle det som det robuste gjenbruksmateriale som det egentlig er. Vi har derfor tatt ei strategisk beslutning om at det skal satses på resirkulert plast og gjenbruk av lokalt avfall både for nye og eksisterende produkter, sier administrerende direktør Svein- Erik Hjerpbakk

Hjerpbakk forteller at det også er en rekke av tilfeldigheter som har ført NCP dit de er nå, med lanseringen NCPs nye miljøstol.

– Da vi i 2016 begynte å diskutere mulighetene i gjenbruk av plast var den mye omtalte plasthvalen enda ikke «kommet på land», sier han.

– Etter en mulighetsstudie i 2017, søkte vi og fikk godkjenning fra Innovasjon Norge til et hovedprosjekt. Med bistand fra Sintef Raufoss så vi på mulighetene for regranulering av lokalt plastavfall, noe som er sirkulær økonomi i praksis. Denne innsatsen bidro til at NCP vant prisen for årets nyskaper på Gallaria i januar i år, samme året som bedriften feirer 30-års jubileum.

– Vi ønsker å inspirere store industribedrifter til å gjøre endringer i produksjonsmetodene, slik at de gjenbruker verdifulle overskuddsmaterialer. Det sier Svein Erik Hjerpbakk, administrerende direktør hos Nordic Comfort Products.


AVFALL FRA HELGELAND
S-1500 er designet av Snøhetta og ble lansert i februar i år på møbelmessen i Stockholm. Den har referanser til overflater, farger og håndverk med opprinnelse fra Nord-Norge, og stolskallet er laget av 100 prosent resirkulert plastavfall. Understellet er laget av 20 prosent resirkulert norsk stål, og stolen har allerede rukket å få stor internasjonal oppmerksomhet.

– Avfallet til produksjon av disse stolene får vi fra lokal havbruksnæring, utelukkende fra Helgelandsregionen, og det er det som er det spesielle for dette prosjektet, sier han.

INSPIRERE DE YNGRE
NCP ønsker å inspirere flere industribedrifter til å gjøre endringer i produksjonsmetodene, slik at de gjenbruker overskuddsmaterialer. I tillegg til å inspirere yngre generasjoner til større miljøfokus gjennom et produkt som de kan relatere seg til i hverdagslivet.

– Prosjektet med Innovasjon Norge, strekker seg ut neste år. Det som ikke ligger inne i prosjektet, har med internasjonalisering å gjøre, og å tenke nytt i forhold til markedene som vi opererer i, sier Hjerpbakk.

– Til nå har vi jobbet stort sett i Norge, Sverige og Danmark, men da vi lanserte S-1500 ble plutselig hele verden et marked. Det skjedde nærmest over natta, og vi var vel egentlig ikke forberedt på responsen som stolen fikk. Vi må nå se på hvordan vi løser utfordringer med blant annet logistikk og volum. Her må vi skynde oss litt langsomt, men at vi må tenke nytt med tanke på eksportmarkedet og gjøre oss mer synlig der, er det ingen tvil om, fortsetter han.

– S-1500 er første skritt, og så blir det å jobbe videre for å få de andre produktene over på gjenbrukt plast. På en måte kan vi se på miljøstolen som en døråpner mot nye markeder, og den vil aldri bli levert i annet enn gjenbrukt plast. Det betyr at skulle verden bli fri for plastavfall, er det også slutten for leveransene av S-1500.

1500 GRAM PER STOL
Navnet på miljøstolen er langt fra et tilfeldig tall. Det gjenspeiler nemlig mengden avfall gjenvunnet pr stol.

– For hver eneste S-1500 vi selger har vi fjernet 1500 gram plastavfall fra naturen, og i løpet av et år snakker vi om en betydelig mengde, sier Hjerpbakk.

– Per i dag er det slik at gjenvunnet, regranulert plast er billigere enn jomfruelig plast, men det gjenstår å se hvordan dette markedet utvikler seg. Det er i dag svært få aktører som driver med regranulering. I Norge er det kun én som befinner seg på Rørvik i Trøndelag. Etterspørselen vil bestemme prisen på materialet, og markedet kan endre seg mye i årene fremover. Kanskje kommer det avgifter på jomfruelig plast, og med økt fokus på gjenbruk av materialer vil nok behovet for slike materialer ”hoppe til værs”. Vi får følge med på utviklinga, og være forberedt på at endringer kan komme, sier han videre.

HISTORIEN BAK ER VIKTIG
Hos NCP har de uansett stor tro på å satse på en lokal verdikjede, og at nettopp dette vil gi en positiv effekt.

– Produksjonsselskapet NCP Plast er vårt søsterselskap, og gjennom prosjektet med S-1500 er det dukket opp mange interessenter som har en idé eller et behov for et resirkulert plastprodukt, som ikke nødvendigvis trenger å være et møbel, og det er nå mye på gang som kan bli et marked for NCP Plast, og som kan hjelpe oss med å utnytte kapasiteten vi har i anlegget vårt. Det krever selvsagt litt jobb av oss, men samarbeidsprosjektet med Snøhetta kan også være en døråpner mot slike behov, forteller Hjerpbakk.

– Betydningen av å ha Snøhetta med på laget kan vi heller ikke se bort fra. Det har nok hatt stor betydning for oppmerksomheten. Historien bak produktet, og det at vi henter lokalt avfall fra kysten, regranulerer plasten og støyper stol av det på Hemnesberget er en svært viktig del av det ferdige produktet. Det er så vidt vi vet ingen andre som har ei såpass lokal verdikjede for lignende produkter, avslutter direktøren.


NORDIC COMFORT PRODUCTS

  • Historien går tilbake til Romo Fabrikker,etablert i Oslo i 1932. Fabrikken ble flyttet til Hemnesberget i 1989, mens de i 1993 flyttettil dagens lokaler.
  • Drøye 3500 m2 produksjonslokale og lager. 21 ansatte.
  • Driftsinntekt 2017 var drøyt 49,3 millioner, mens resultat for 2017 endte litt over en million.
  • NCP produserer og selger møbler til offentlig miljø. Kunder er blant annet skole/utdanning, hotell, restauranter og bedrifter.
  • Hovedkontor og fabrikk er lokalisert på Hemnesberget. I tillegg har NCP salgsselskap for Sverige i Karlstad, samt salgsagent for Danmark i København.

Lenke til NCP hjemmeside