Må koble oss på det globale fibernettet

De andre nordiske landene har Google, Facebook og Apple. Skal Norge være med i konkurransen, må vi ha langt bedre fiberkapasitet til utlandet.


Publisert 07.02.2018


Regjeringen har etablert Digital21 for å se på hvordan man kan styrke næringslivets evne og mulighet til å ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. Det var tema på dagens innspillsmøte i regi av Digital21.

Datamengden i verden dobler seg hver 18. måned, og snart kommer 5G. Det betyr at også datalagringsbehovet øker betydelig, noe som berører både offentlig og privat sektor. Det forventes at det vil bli bygd flere hundre nye store datasentre i Europa. Andre nordiske land har Google, Facebook og Apple. Skal Norge være med i konkurransen må vi koble oss på det globale fibernettet.

Vi trenger bedre fiberkapasitet (mørk fiber med lav forsinkelse på forbindelsene) både for å lykkes med etableringer av grønne datasentre, men også for å sikre tilstrekkelig kapasitet til elektronisk kommunikasjon på stadig flere samfunnsområder.

En slik digital infrastrukturutbygging vil koste rundt 10 milliarder, i følge administrerende direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark. En nødvendig investering for å skape et konkurransedyktig digitalt norsk næringsliv.

Målet med innspillene er å lage en sektorovergripende, nasjonal digitaliseringsstrategi. Innspillene skal sorteres og etterhvert legges fram for regjeringen.

Mer om strategien i industrimeldingen her. 

Mandatet til Digital21 her (pdf)