Må du ha samtykke?

Departementet forventer at den nye personopplysningsloven vil settes i kraft i løpet av juli 2018.

I løpet av de siste månedene har mange mottatt henvendelser om fornyet samtykke på grunn av den nye personvernloven (GDPR). Noen er berettiget, andre er overflødige, kanskje også ulovlige.


Publisert 04.07.2018


Dersom bedriften din tidligere har innhentet samtykke for lagring av personopplysninger, er det ikke sikkert dere trenger å innhente nytt. Et typisk eksempel er markedsføring mot eksisterende kunder. Forutsatt at dere oppfyller kravene til lovlig samtykke etter markedsføringsloven og GDPR er det ikke nødvendig å sende ut nytt samtykke til disse.

Noen av henvendelsene som ber om fornyet samtykke kan til og med stride mot markedsføringsloven hvor det er forbudt å sende ut markedsføring per SMS eller e-post uten å ha innhentet samtykke først. Siden e-posten er en anmodning om samtykke anses det som markedsføring i seg selv, og blir dermed ulovlig.

Etter GDPR skal samtykket være frivillig og det skal kunne trekkes tilbake. Et typisk eksempel på når samtykke i utgangspunktet ikke benyttes, er i arbeidsforhold hvor den ansatte er i et avhengighetsforhold til sin arbeidsgiver.

Har vi riktig personopplysninger?

Oppdager du feil eller ønsker endringer på egen kontaktinformasjon hos oss i næringsforeningen, er det fint at du gir tilbakemelding, gjerne på epost: post@rananf.no

LES OGSÅ: Forberedt på de nye personvernreglene


FAKTA

Fra 20. juli 2018 gjelder lov om personopplysninger og EUs personvernforordning.

Det er også fastsatt en ny personopplysningsforskrift og en egen overgangsforskrift. Videre er det kommet en ny forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og materiale som er lagret elektronisk. Disse reglene er omtrent like dem som allerede gjelder.