Laks fra Kvarøy Fiskeoppdrett er knapt å oppdrive her hjemme. Internasjonalt, derimot, har laksen herfra stjernestatus.

Satsingen på miljøvennlig og bærekraftig oppdrett har åpnet dører ute i verden for den lille familiebedriften Kvarøy Fiskeoppdrett. Den amerikanske kjeden Whole Food, internasjonalt kjent for meget strenge krav til både kvalitet på produktet og standard på bærekraft, miljø og dyrevelferd hos produsentene, kjøper mesteparten av laksen til sine 400 butikker, fra Kvarøy. Og snart kan Japan stå for tur.

— Da vi kom gjennom nåløyet hos Whole Foods og fikk innpass i USA, da skjønte vi at det finnes muligheter for å gå egne veier og satse på spesielle segmenter, sier daglig leder hos Kvarøy Fiskeoppdrett, Alf-Gøran Knutsen.

SENTRALT: Øya Indre Kvarøy ligger sentralt i skipsleia, med fantastisk utsikt ut over den spektakulære Helgelandskysten og kort avstand til Lurøy fastland.

Villig marked

Sammen med sine svigerbrødre Håvard Olsen og Gjermund Olsen, henholdsvis driftsleder og produksjonsleder, styrer han oppdrettsselskapet som har gjort seg internasjonalt bemerket for innovativ, bærekraftig produksjon.

Virksomheten driver etter en strengt, selvpålagt miljøideologi. Man var tidlig ute med å benytte oppdrettsrognkjeks med lakselus som favorittrett, i merdene. Fôret, som produseres etter egen resept hos BioMar på Myre i Vesterålen, inneholder kun naturlige stoffer. Avskjær fra nordatlantisk fiskeproduksjon, restråstoff fra sukkerproduksjon i Brasil og algemel er med å gi laksen et høyere Omega3-innhold enn hos vanlig laks. Oljen som benyttes i fôret går gjennom en renseprosess som fjerner 100 prosent av PCB og tungmetaller.

Nøtene i laksemerdene inneholder ikke kobberimpregnering. Hver merde inneholder færre fisk enn det som er tillatt. Ved avlusing benyttes verken kjemikalier eller medisiner; kun vann og vaskebørster.

— Sunnere enn villfisk, smiler Alf-Gøran Knutsen.

At produksjonskostnadene blir høyere, og laksen dermed dyrere, er en del av bildet. Men de miljøbevisste kundene finnes, og de blir stadig flere. Kunder som vil vite hva de putter i egen munn, og som stiller krav til høy etisk mat-standard. Og denne kjøpergruppen er villig til å betale ekstra for laks som innfrir slike kriterier.

— Vi kunne trolig tjent enda mer penger om vi hadde fulgt strømmen, benyttet vanlig fôr og ellers fulgt gjeldende regelverk og metoder. Men vi har tatt et bevisst valg om å være i front innenfor bærekraftig produksjon. Skal man få lov til å drive oppdrett i framtida, er det avgjørende å utvikle næringa slik at påvirkningen på miljøet blir minst mulig, Forhåpentlig skal arven en dag videreføres til våre egne barn, sier Alf-Gøran Knutsen.

– Flinke folk

Selv om innovasjon og teknologi er viktige innsatsfaktorer, fremhever sjefen sjøl de ansatte som en nøkkelfaktor.

— Vi har flinke folk i alle ledd. Det er avgjørende, sier daglig leder Knutsen.
En av de som er ute på anleggene hver dag og påser at Kvarøy-laksen har det bra, er Tom Ronny Sundt. Han er et godt eksempel på den betydningen hjørnesteinsbedriften har for det lille lokalsamfunnet. Familien Sundt, med kona Linn og barna Alex (11) og René (14), Kelly (4) og Casey (5), bidrar til å holde liv i skole, barnehage, og lokalbutikken.

Tom Ronny Sundt fikk seg jobb hos Kvarøy fiskeoppdrett og flyttet med familien til Indre Kvarøy. Det førte til at øyas innbyggertall økte med nærmere ti prosent, og styrker grunnlaget for å drive både skole og barnehage.

HJEM: Tom Ronny Sundt fikk jobb hos Kvarøy fiskeoppdrett og flyttet med familien til Indre Kvarøy. Det førte til at øyas innbyggertall økte med nærmere ti prosent, og styrker grunnlaget for å drive både skole og barnehage.

— Vi trives veldig godt her. Jeg har en god arbeidsgiver som man er litt stolt av å jobbe for. Ungene har det fritt og fint her ute, og øya har ny barnehage og fin skole. Og det er ikke veldig langt over til fastlandet og innover til Mo, om vi skulle ha behov for en bytur, sier Tom Ronny Sundt. Opprinnelig kommer han fra Mo i Rana. Kona er fra Sørreisa.

Utviklingen hos Kvarøy Fiskeoppdrett har vært avgjørende for at øya med tett under 80 innbyggere, har beholdt både skole og barnehage. Der normen jevnt over har vært nedleggelser av skoler og barnehager i Utkant-Norge, har Kvarøy oppvekstsenter både bestått og blitt rustet opp. Rett før påske i år ble en flunkende ny barnehageavdeling med en kapasitet på 18 unger, tatt i bruk. Den kapasiteten kan fort vise seg å bli for liten, for hos Kvarøy Fiskeoppdrett planlegger man å øke bemanningen.

— I dag er vi 14 ansatte, men slik virksomheten er nå, er det for lite, sier Alf-Gøran Knutsen, og anslår behov for syv-åtte ansatte til i løpet av et års tid. Og da håper han at de fleste skal bosette seg på øya.

— Det vil gi oss noen utfordringer med tanke på å skaffe et sted å bo. Men da får vi vurdere å bygge noen hus. Det må jo gå fint, med et styre og eiere som ikke er redd for å satse og investere, sier Knutsen, og gliser til kona Ida. Hun er datter av gründeren Geir Olsen og medeier og styremedlem i familiebedriften.

Fra líten og sær til stort forbilde

Spoler vi noen år tilbake, til perioden da Kvarøy Fiskeoppdrett begynte å endre produksjonsprosessene, var det imidlertid ikke fritt for kritiske røster og lett ironiske smil fra kolleger i bransjen. Man skulle ikke skille seg ut.

— Selv svigerfar var blant dem som ikke så poenget med å skille seg ut. Hvorfor endre på noe som fungerte, liksom. Men i dag erkjenner han jo at det var et riktig veivalg å ta, siker Knutsen.

I dag troner laks fra familiebedriften fra Lurøy på topp hos SeafoodWatch, et internasjonalt nettsted for sjømat, i en rangering der produkter måles og veies innenfor en rekke miljø- og bærekraftkriterier.

— De andre kommer etter nå. Vi vil imidlertid være med inn i framtida og det betyr at vi hele tiden må være på utkikk etter og åpne for nye og smartere måter å drive på. Det er fortsatt mye vi kan gjøre for å minimere avtrykket etter våre anlegg, sier Knutsen.

Bedriften som var den lille rare som valgte å gå sin egen vei, har blitt den mange nå vil følge etter.