Lever godt utenfor kjøpesentrene

Per Kyrre Hall trives godt i Thomas Von Westens gate, og blir der med verksted og butikk

Vi har flere frie sentrumsbutikker på Mo. De forteller om et godt forretningsliv, selv om konkurransen er tøffere. Det de har til felles er at de er blant byens eldste og drevet i generasjoner.


Publisert 27.06.2018


Herre i eget hus

I Thomas von Westens gate, like bak Helma Hotell, holder Bjarne Hall AS til.
Bjarne Hall kom til Mo fra Bindal. Bindalingen hadde godt mot, og skaffet seg tomt på prestegårdsgrunn rett etter krigen og startet med å grave ut tomta til forretningsgården for hand. Etter tre års bygging kunne han i 1957 starte sin skobutikk med skomakerverksted.

I dag er det yngstesønn Per Kyrre Hall som driver butikken. Han har beholdt farens verksted, og har stadig nye oppdrag med reparasjoner av sko og andre ting som krever skomakerutstyr.
– Vi ligger ikke langt fra sentrum, men likevel utenfor. Det er god adkomst med korttidsparkering, vel tre-fire hundre meter fra sentrum. Likevel finner kundene oss. Vi har mange faste, men det er stadig nye grupper som finner fram til oss, sier Per Kyrre Hall.

Ikke aktuelt å flytte på senter

For ham har det aldri vært aktuelt å flytte butikken inn på et senter. Han liker å bestemme i eget hus.
– Betjeninga er fornøyd med at vi har gammeldagse åpningstider, slik at de kan jobbe ren dagtid. De som jobber her har jobbet lenge, og kan sitt skofag, sier Hall.
Han mener det at forretningen har skomakerverksted og kompetanse til reparasjon er et pluss.

Kvalitet og komfort

– Det viser at vi vet hva vi driver med. I forhold til å være i en kjede så er vi medlem av Garant. De bestemmer ikke vareutvalget, men står som et mellomledd mellom oss og leverandørene. Vårt varemerke er å satse på god kvalitet og komfort i tillegg til mote og nyheter, sier Per Kyrre Hall, som i disse dager rehabiliterer hele bygget.
Han har god tro på en tilværelse som fri kjøpmann i Mo.

Holder stand på samme sted

Urmaker Ivar Monsen kom til Mo i 1942 og startet ur- og optikerforretning midt i sentrum av Mo. Han bygget snart sin egen lille forretningsgård med to butikker og bolig. Siden 1949 har butikken ligget på samme sted. Svein Sivertsen ble ansatt som urmakerlærling og ble i butikken til Ivar Monsen pensjonerte seg. Han overtok da drifta.

I dag er det hans sønn Øivind Sivertsen som eier butikken. Han er utdannet urmaker og har en forkjærlighet for gamle ur.
– De gamle urverkene fascinerer meg, og i dag har verkstedet vårt fått et godt rykte som reparatør av gamle urverk. Vi mottar klokker for restaurering fra hele landet, forteller Sivertsen.

Kritisk til politiske beslutninger

Øivind har klare meninger om sentrum av Mo i Rana.
– Jeg mener politikerne ikke har vist hva de har gjort i forhold til sentrumsutviklingen. De har fraveket planer og gitt dispensasjoner i hytt og pine. Vi har et parkeringssystem som er til hinder for handelen i sentrum. Det er vel å bra å begrense bilbruk, men slik det er i dag fører systemet til at folk først og fremst bruker sentrene utenfor bykjerna, sier Sivertsen, som likevel klarer seg godt.
– Våre kunder kjøper jo små lette ting, og de vet hva de vil ha, og kommer sjelden inn bare for å kikke. Vi har vår frihet til å bestemme over vareutvalg, interiør, åpningstider og vi leier lokalene av oss selv. I et senter ville vi måtte holde åpnet i senterets tidsskjema. Det ville si at vi måtte ha flere ansatte, og kunne da ikke ha fagfolk til stede i butikken til enhver tid, sier Sivertsen.
Han tror folk liker byer med frittliggende butikker med egen inngang.
– For å gjøre en by mer levende, så tror jeg på et system med mange små butikker i gågater i blanding av bransjer og restauranter, kafeer og andre servicetilbud, sier Øivind Sivertsen.

Trofast kundekrets

Forretningsmannen Ole A. Loe kom fra Majavatn til Mo og startet butikk sammen med Solvang. Loe og Solvang var i samme lokaler som i dag. Etterhvert solgte Solvang seg ut og Loefamilen overtok hele forretningsgårdene i sentrum av Mo. Arne M Loe overtok etter sin far og drev til han ble pensjonist. Deretter kom Trude Loe og mannen Morten Hanssen inn som eiere. I dag er fjerdegenerasjon Kristine Loe ansatt i butikken, og kan ble den neste eier av Loebutikkene.

– Vi er herre i eget hus, og det skal vi fortsette med. Det er tøft å drive i dag, men vi eier våre lokaler, og har gjennom generasjoner opparbeidet oss en solid, trofast kundekrets. Vi bestemmer våre egne innkjøp og mener vi vet hva vi driver med og skaffer til veie det kundene krever av oss, sier Trude Loe.

Flere utenbys kunder

I dag er virksomheten samlet i to etasjer jevnt fordelt mellom herre- og damekonfeksjon.
– Vi ligger sentralt plassert vel 100 meter fra det største kjøpesenteret, og merker jo selvsagt at vi har konkurrenter. Likevel vil vi ikke inn på sentrene. Vi satser på solid varekunnskap og service, og kan hjelpe kundene med å velge rett når de går til innkjøp av klær.
– I dag har vi faktisk ei økende gruppe kunder som reiser til Mo for å handle klær hos oss. Vi møter og mange fremmede kunder som uttrykker overraskelse over at Mo har ei slik manufakturforretning. Sånne som oss er vel en utdøende rase, men jeg har tro på at det går an å drive frittstående kvalitetsbutikker også i framtida, sier Trude Loe.