Kulturelt fyrtårn i Nordland

Are Nakling og Birgitte Strid er stolt over den posisjonen Nordland Teater har fått.

Nordland Teater er i ferd med å oppfylle sin ambisjon om å være den mest spennende aktøren i fylkets kulturliv.


Publisert 12.10.2017


I forbindelse med kulturmeldingen som skal ende opp i en kulturstrategi som vedtas mot slutten av året, beskrev daværende fylkesråd for kultur, Ingelin Noresjø (KrF), nylig Nordland Teater som et av fylkets fyrtårn.

– Det beskriver litt av den utviklingen Nordland Teater har hatt de siste årene, og den posisjonen vi har fått. Vi streber etter å bli den mest spennende aktøren i kulturlivet i Nordland. Vi har jobbet med å få oss selv til å tro på det, og omgivelsene til å synes at dette er en riktig og relevant beskrivelse, sier direktør Are Nakling.

Første Hedda-pris

Som enda et tegn på denne utviklingen trekker han sammen med teatersjef Birgitte Strid fram at teatret i år vant sin første Hedda-pris – for beste audiovisuelle design. Samme stykke, ”Rekyl” som var en samproduksjon med Teater Innlandet og Franziska Aarflot Produksjoner, var også nominert til prisene beste forestilling og beste kvinnelige skuespiller. Vinneren av sistnevnte pris, Nina Ellen Ødegård, er nå engasjert av Nordland Teater for å spille i høstens satsing ”Tre søstre”.

– Vi søker å krydre våre produksjoner med flinke folk som løfter oss, slik at vi kan by på den høye kvaliteten vi har som målsetting, sier Nakling og Strid.

Internasjonalt samarbeid

Samarbeid er viktig for Nordland Teater, og de har lenge samarbeidet med Musikk i Nordland, Stamsundfestivalen, andre regionteatre, frigrupper – for å nevne noen. Neste år går de i gang med et internasjonalt prosjekt som skal munne ut i en felles forestilling i 2020. Finansiert med EU-midler har prosjektet fått tittelen ”I Will Be Everything”, og det ledes av NIE (New International Encounter) i Cambridge. Nordland Teater samarbeidet med NIE i forbindelse med oppsetningen av En midtsommernattsdrøm i 2014, og den forbindelsen gjorde at NIE foreslo Nordland Teater som deltager i prosjektet.

– Det er sju samarbeidspartnere i ulike land, hvor vi er Norges representant. Hele neste år skal vi gå ut i skoler og spørre barn hva de tenker om framtida. Dette forskningsmaterialet skal samles og så skal det baseres en forestilling på det vi finner, forteller Strid.

Forestillingen lages i 2019, men vil bli spilt i Nordland året etter. Hver av samarbeidspartnerne bidrar med en skuespiller.

– Det blir interessant å se hva barn i Spania svarer sammenlignet med Norge. Vi kom inn i andre søkerrunde, så det har vært et nåløye å komme gjennom, sier teatersjefen.

Tenker på å utvide

Etter at de første 25 årene for Nordland Teater var preget av dårlige produksjonsvilkår og en organisasjon spredt i flere leide lokaler, flyttet teatret inn i sitt eget bygg i 2005. Det har gitt økte publikumstall i Mo i Rana, noe som også henger sammen med at publikumstallene på Vinterlysfestivalen har økt.

– Samtidig ville det ikke vært mulig for festivalen å utvikle seg på den måten uten bygget, så ting henger sammen, sier Nakling.

– Det skjer noe med en by når det ligger et teater i det, mener Strid.

Det å utvikle teatret og byen står sentralt. Nå har de begynt å se på en utvidelse av bygningsmassen. Konkret ser de for seg å bygge oppå garasjen ved siden av selve teaterbygget.

– Vi har en idé om å legge til rette for spesielt ungdom. Vi håper kommunen bygger det konserthuset som mangler på Mo. Så ønsker vi å bygge et lite lokale myntet på ungdom gjennom NT Ung som i dag er et veldig populært tilbud til de mellom 13 og 19 år. Vi ønsker å gi dem permanente lokaler, og samtidig tilby Rana kulturskole øvingslokaler til sin barneteatergruppe, sier Nakling og Strid.

– Dersom kommunen tar seg råd til å bygge et hus til musikk, kan vi rendyrke og spisse teatret. Da vil Mo bli en enda bedre kulturby enn i dag.