Klimaeffektiv byggenæring

Bengt Gunnar Michalsen fra BGM Arkitekter steppet inn på kort varsel, og holdt foredrag om bruk av massivtre i dagens bygg.
Bengt Gunnar Michalsen fra BGM Arkitekter holdt foredrag om bruk av massivtre i dagens bygg. Foto: Mye i Media

Energieffektivisering og klimavennlige materialer var to av temaene som engasjerte tilhørerne under fagdagen ByggArena 28. oktober.


Publisert 13.12.2019


Den årlige fagdagen for bygg, anlegg- og eiendomsbransjen samlet rundt
80 folk fra bransjen. Hovedtema var byggematerialer og klimaeffektive løsninger. Særlig forskjellene og likhetene mellom byggematerialene tre og betong fikk oppmerksomhet.

– Byggebransjen har stadig større fokus på klima og er opptatt av å kunne tilby grønne løsninger. For å oppnå store energibesparelser må bransjen jobbe med å oppgradere eksisterende bygningsmasse, fase inn nullutslippsløninger og være bevisst på materialvalg. Det skjer mye og det ønsket vi å få fram på fagdagen, forteller daglig leder i Ranaregionen Næringsforening, Trine Rimer.

LIVSLØPSVURDERING
Livsløpsvurderinger blir anvendt i byggenæringen som et metodisk fundament for å vurdere miljøprestasjonen av byggematerialer og miljøprofilen for hele bygget gjennom dets levetid.

Diskusjonen i byggenæringen viser at det ikke er noe entydig svar på bruk
av tre eller betong. Betong er verdens mest brukte byggemateriale, men
sliter med det negative miljøavtrykket produksjonen av sement etterlater i form av utslipp av karbondioksid (CO2). Tre som byggemateriale er meget utbredt i Norge og har en lang historie, men relativt nytt er bruken av massivtre.

Massivtre:
■ Massivtreelementer er treplanker som er satt sammen til store treelementer.
■ Treplankene legges normalt 90 grader på hverandre i 3 til 9 lag avhengig av bruksområde. Treplanken forbindes til hverandre (sammenføyes) med tredybler, skruer, spiker eller lim.
■ Massivtreelementer kan brukes i alle typer bygg som boliger, næringsbygg, skolebygg, barnehager og helsebygg.
■ Massivtreelementer kan brukes som veggelement, dekkeelement, takelement, balkonger og svalganger.

Betong:
■ Betong er verdens mest brukte byggemateriale.
■ Brukes både i plasstøpte konstruksjoner, som dammer, broer, kaier, petroleumsplattformer og bygninger, og i prefabrikerte betongelementer som søyler, bjelker, vegg- og dekkeelementer.
■ 100 prosent av betongen kan gjenbrukes i nye funksjoner.
■ Den er klimavennlig i seg selv, da den absorberer karbondioksid (CO2) på samme måte som trær.
■ Betongen tar ikke skade av fuktighet over tid, og påvirkers ikke av mugg eller råte.

Kilder:
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ITre AS
Helgeland Betong
Norcem
Store Norske leksikon
forskning.no