Ja til felles fotballsatsing

Det er fornuftig å samle kreftene for å etablere en sterk fotballklubb.

Det å stille seg bak initiativet om å utvikle en ny bærekraftig fotballklubb i Mo i Rana, både for bredde og topp, er en enkel sak å støtte. Selv om fotball ikke fenger alle, så vil det utvilsomt skape stort engasjement om byen får et topplag innen norsk fotball.


Trines kommentar. Publisert 01.11.2017


Gull verdt på mange måter

Fotball kan være med på å skape arbeidsplasser og styrke omdømmet. Det viser blant annet en rapport om Molde FKs betydning for Molde-regionen. Analysen ble gjort av Senter for Sport og Event Management ved Høgskolen i Molde i 2014. Prosjektleder Oskar Solenes uttalte til Romsdals Budstikke at han var overrasket over den verdiskapingen fotballklubben genererte. I tillegg til skatteinntekter, var den økonomiske verdien på 100 millioner kroner over en femårsperiode. Omdømmebyggingen bidro til engasjement, stolthet og samhold, samt mer omtale i riksmediene enn vesentlig større byer som Ålesund og Haugesund – og årsaken var Molde fotballklubb.

Mo IL og Stålkam bør samle seg i en felles klubb. Et vellykket samarbeid kan gi grobunn for et 1.divisjonslag på Helgeland. Men først og fremt handler det om å gi barn og unge spillere noe å strekke seg etter og gjøre Mo i Rana mer attraktiv for flere studenter og unge i etablering. Unge som vil kombinere fotball, utdanning og jobb. Næringslivet virker mer enn klar til å støtte en felles satsing.