Bli med i fellesskapet

Ranaregionen Næringsforeninger en interesseorganisasjon for næringsliv og organisasjoner i Rana-regionen, med rundt 400 medlemmer i privat og offentlig sektor.

Nettverket av bedrifter og samarbeidspartnere jobber for å styrke næringslivets interesser og sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og jobbe her.

I løpet av året gjennomføres en rekke medlemsmøter og prosjekter for kunnskapsdeling, inspirasjon og nettverksbygging.

FANTASTISK UTGANGSPUNKT. STORE MULIGHETER.

En sterk region gir kraft til å utvikle nye løsninger og styrke vårt omdømme.

Når næringslivet går bra, smitter det over på innbyggere og kommuner. Det gjør at flere tørr å starte egen bedrift, og til at de bedrifter som allerede er her vokser. Da er det godt at vi har et sterkt fellesskap.

Velkommen med på laget!


MEDLEMSFORDELER

  • et stort utvalg av næringslivslunsjer og møtearenaer
  • mulighet til å markedsføre egen bedrift og ansatte
  • gi innspill til næringspolitiske saker som opptar deg
  • nyheter på epost og næringsmagasinet Mono tilsendt
  • styrke næringslivets positive utvikling i Rana-regionen
  • kompetanseheving og erfaringsutveksling

Vil du vite mer? Ring daglig leder Trine Rimer, tlf 911 64500.

Meld deg inn ved å fylle ut skjemaet.

Innmelding

bedrift / personlig medlem*

årsverk*

adresse*

postnr*

sted*

telefon*

telefaks

E-post*

webadresse

Info, kontaktperson

daglig leder / ansvarlig*

stilling*

telefon

mobil

* indikerer obligatorisk felt.

Medlemskontingent 2019

årsverkkontingent
organisasjon, person eller 1 årsverk2 200
2-53 170
6-105 600
11-208 640
21-5011 380
51-10016 950
101-20021 400
Over 20025 000
heltidsstudenter300,-
kommuneriht innbyggere 1,36

Om medlemskapet: Medlemskapet faktureres en gang i året, og forlenges automatisk med ett år i gangen. Ved oppsigelse ber vi om skriftlig beskjed. Utmeldingen har først virkning fra året etter utmeldelsen. Les våre vedtekter her.

Her kan du gjøre deg kjent med personvernerklæringen.