Bli med i fellesskapet

Gjennom utviklingsarbeid, nettverksbygging og arbeid i ressursgrupper og utvalg er RNF med på å sette medlemmenes næringsinteresser på dagsorden. Bedriftene er med fordi de ønsker tilgang til arrangementene og møtene som foreningen står for, men like så viktig for å støtte opp om foreningens arbeid med næringspolitikk og deltakelse i samfunnsdebatten. Foreningen jobbet for bedre infrastruktur, kompetanseheving og generelt bedre mulighet for å drive handel, industri og annen næringsvirksomhet i regionen.

  • Tilgang til det største næringsnettverket i regionen
  • Nyhetsbrev på epost
  • Næringsmagasinet Mono tilsendt
  • Mange interessante foredrag og møter
  • Kunnskapsdeling på tvers av bransjer og sektorer
  • Markedsføre egen virksomhet, ansatte og aktiviteter
  • En felles front for påvirkning av rammebetingelser
  • Tilgang til medlemstilbud/avtaler

Les mer om RNF

Innmelding

bedrift / personlig medlem*

årsverk*

adresse*

postnr*

sted*

telefon*

telefaks

E-post*

webadresse

Info, kontaktperson

daglig leder / ansvarlig*

stilling*

telefon

mobil

* indikerer obligatorisk felt.

Medlemskontingent 2017

årsverkkontingent
organisasjon, person eller 1 årsverk2 170,-
2-53 050,-
6-105 500,-
11-208 500,-
21-5011 200,-
51-10016 700,-
101-20021 100,-
Over 20025 000,-
heltidsstudenter300,-
kommuneriht innbyggere 1,29

Medlemskapet faktureres en gang i året, og forlenges automatisk med ett år i gangen.
Ved oppsigelse ber vi om skriftlig beskjed. Utmeldingen har først virkning fra året etter utmeldelsen.