Innspill til kommuneplanen (samfunnsdel)

Næringsforeningen inviterer til diskusjon knyttet til kommuneplanens samfunnsdel onsdag 11. oktober kl 14-15.


Publisert 02.10.2017.


Rana kommune er i gang med å utarbeide et overordnet strategisk plandokument, som skal gi retning for utviklingen i et langsiktig perspektiv. En plan som angår kommunens ansatte, innbyggere, besøkende, næringsliv, organisasjoner og nabokommuner – og som gir føringer for arealdelen og kommunedelplanene.

«Polarsirkelbyen Mo i Rana – smeltedigel av muligheter» er foreslått som den nye visjonen for Mo i Rana fram mot 2027.

Her kan du lese høringsforslaget.

Styret i næringsforeningen er på lik linje med kommunen opptatt av utfordringer knyttet til samfunns- og næringsutvikling og strategiske prioriteringer for å sikre videre vekst og velferd. Blant annet hvordan kommunen/vi skal nå ambisjonen om 30.000 innbyggere. Bli med på diskusjonen om visjon, hovedmål og satsingsområder i kommuneplanen (samfunnsdel) onsdag 11. oktober kl 14-15 hos Væxt, Tinghuset.

Du kan evt. gi tilbakemelding på epost her.