Vil ha en helhetlig byplan først

Trine Rimer og Ranaregionen Næringsforening vil ha en helhetlig byplan på plass før man går i gang med enkeltområder.

Vil ha en helhetlig byplan først

Ranaregionen Næringsforening ber om forutsigbar og langsiktig strategi for byutvikling.


Oppdatert 23.06.2017


Bakteppet er at Rana kommune har foreslått å gjøre deler av Nordlandsveien og Skolegata til park, og dermed stenge gatene for biltrafikk. Det er lagt ut et varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogrammet, og fristen for å komme med innspill er satt til 23. juni.

– Vi trenger en masterplan eller generalplan for byen vår, en forutsigbar og langsiktig strategi for byutvikling tilpasset unge, voksne, gamle, ulike funksjonsevner, handlende, festivaldeltagere, innbyggere, besøkende, lister Trine Rimer, daglig leder i Ranaregionen Næringsforening, opp.

Store endringer

Det foreningen ønsker er en god miks av arbeidsplasser, park, parkering, utdanning, servicetilbud, kultur og boliger i sentrum. For å få det til, trenger vi en mer helhetlig og samordnet byutvikling.

– En slik plan bør komme før man går i gang med enkeltområder hver for seg, sier Rimer.

– Store ting er på trappene og sentrum vil gå gjennom store endringer de nærmeste årene. Utviklingen vil blant annet påvirkes av stor flyplass, Smart City, Campus Helgeland, ny dypvannskai, og så videre. Vi ønsker en konstruktiv utvikling hvor næringsliv, kommune og politikere sammen prioriterer tiltak, for et mest mulig attraktivt Mo i Rana.

Rimer peker på at man har nedfelt en felles målsetting om et levende sentrum som er attraktivt både for innbyggere, besøkende og næringsliv.

Stenges for gjennomkjøring

I forslaget til planprogrammet skriver Rana kommune at formålet med planen er å skape et bedre bymiljø i øvre deler av sentrum, særlig for området langs Nordlandsveien med tanke på trafikk og luftforurensing.

– Sentralt for planarbeidet er et ønske om å revitalisere byområdet langs nedre del av Nordlandsveien. Dette ved å etablere en blå-grønn park i dagens veitrasé på strekningen fra rådhuset opp til Lars Meyers gate og i Skolegata nord for Nordlandsveien, står det i forslaget.

– Derved vil Nordlandsveien stenges for gjennomkjøring og trafikken forflyttes til andre veier eller andre transportformer. Dette vurderes til å ha store gagnlige effekter for bymiljøet i den aktuelle korridoren.

Konkurranse

Det skal legges til rette for adkomst til boliger og forretninger som i dag har sin adkomst fra Nordlandsveien. Vilkårene for forretningsvirksomhet i dette området vil endres, og skal derfor utredes. Selv om stengingen også vil medføre endret kjørerute for en del av de som skal til sentrum, mener plankontoret at det er usannsynlig at dette vil føre til endret destinasjonsvalg. Dermed hevder de at konkurranseforhold i influensområdet for øvrig ikke vil endres og ikke trenger utredning.

Her kan du lese høringssvaret fra RNF vedrørende planprogrammet for Nordlandsparken