Handelskammerfunksjonen

Handelskammerfunksjonen i Rana legges ned

Grunnet lav etterspørsel etter tolldokumenter de siste årene er grunnlaget for å oprrettholde handelskammeroppgavene i Ranaregionen Næringeforening for lav. Vi har derfor besluttet å overføre handelskammerfunksjonen til Næringsforeningen i Tromsø. Dette vil sikre at oppgavene ivaretas på en god måte i Nord-Norge.

Kontaktinformasjon til Næringsforeningen i Tromsøregionen:
Send e-post til post@nftr.no eller ring tlf. 77 66 52 30