Nord universitet skal se nærmere på strukturen og hvilke tilbud de skal gi på hvilke studiesteder. Det som er helt sikkert er at Helgeland forblir en viktig region.


Publisert 19.03.2018


Universitetet er i dag fordelt på ni ulike studiesteder, hvorav tre på Helgeland – Nesna, Mo i Rana og Sandnessjøen.

– Vi har satt i gang et arbeid internt for å se på studiestrukturen og hvilke tilbud vi skal gi hvor. Det er et prosjekt som skal gå gjennom hele året, slik at vi vil ikke konkludere før ut i 2019, sier rektor Bjørn Olsen.

– Vi har tro på at vi skal lande på et helhetlig tilbud som styrker regionen på en god måte. Generelt kan vi si at vi har vært, og vi skal bli en enda sterkere, regional utviklingsaktør på Helgeland. Vi skal tilby relevante utdanninger av høy kvalitet, men skal også ha et økt forskningsfokus. Dette skal i økende grad skje i dialog med regionalt samfunns- og næringsliv.

Olsen understreker at de har et samfunnsansvar som går ut på å levere god utdanning og forskning, men også et tilstrekkelig antall kandidater av god kvalitet der universitetet har sitt nedslagsfelt.

– Helgeland er en viktig region i Nordland, slår han fast.

Ved Campus Helgeland har Nord universitet i dag rundt 40 ansatte og 700 studenter.

– Etter at det nye bygget kom har vi kommet over en kritisk masse i antall studenter som gjør at det også er mer interessant å være student her enn det har vært tidligere. Det gjør også at vi får større klasser, klasser som er store nok til å skape et godt læringsmiljø, sier Olsen.

«Vi skal bli en enda sterkere, regional utviklingsaktør på Helgeland».

Universitetet jobber hele tiden med å tilpasse sitt utdanningstilbud for å være mest mulig relevant – både med tanke på videre studier og inngang til arbeidslivet. Til høsten starter Nord universitet opp et nytt studium ved Campus Helgeland, en bachelor i digital økonomi og organisasjon.

– Det er første gang noe sånt tilbys i Nord-Norge. Vi forventer at dette blir en utdanning som passer bedre for næringslivet, og at disse studentene kan brukes til økonomi, beslutninger og digitalisering i bedrifter, sier Erlend Bullvåg, dekan ved Handelshøgskolen Nord universitet.

NORD UNIVERSITET


  • Nord universitet ble opprettet 1. januar 2016 som et resultat av en sammenslåing av tidligere Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna. 2017 var det første ordinære driftsåret for universitetet med den nye organiseringen.
  • Universitetet har rundt 12.000 studenter og 1.250 årsverk med faglig og administrativt tilsatte fordelt på ni studiesteder – Bodø, Levanger, Mo i Rana, Namsos, Nesna, Sandnessjøen, Steinkjer, Stjørdal og Vesterålen.
  • Universitetet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp studenter til mer enn 180 studier innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag.