Fra strategisk næringsplan til temaplan


Publisert 23.04.19


Rana Utviklingsselskap reviderer på oppdrag for Rana kommune strategisk næringsplan. Nåværende strategisk næringsplan ble vedtatt av kommunestyret 10. desember 2013. Kommunestyret besluttet 11. februar 2019 at strategisk næringsplan skal skifte navn og status til «Temaplan næringsutvikling».

Etter en prosess med flere innspillsmøter, individuelle møter og skriftlige tilbakemeldinger sender de nå ut foreløpig versjon av «Temaplan næringsutvikling». Rana Utviklingsselskap vil etter innspill fra interessenter oversende forslag til ny temaplan til rådmann. Videre vil saken bli lagt fram for formannskapet (28. mai 2019) og kommunestyret (12. juni 2019).

Styret i næringsforeningen vil behandle saken på styremøte 30. april og gi innspill til Rana Utviklingsselskap. Frist for merknader og innspill er 5. mai 2019.

Vedlagt ligger forslag til ny temaplan næringsutvikling og gjeldende SNP vedtatt i 2013.

Temaplan næringsutvikling v1

Strategisk næringsplan Rana kommune vedtatt 101213