august, 2019

21aug11:3013:30Paneldebatt om framtidenLokalvalget 2019

Arrangementsdetaljer

Ranaregionen Næringsforening inviterer til næringspolitisk debatt i samarbeid med NHO Nordland. Vi utfordrer ordførerkandidater til å svare på hvilke næringspolitiske saker de brenner for. Hvordan de vil lede an i utviklingen av byen og regionen vi er en del av, og bruke våre naturgitte fortrinn og sterke teknologi- og kompetansemiljø.
Får vi den næringspolitikken vi trenger? Det er et av de sentrale spørsmålene. Det handler ikke om å love gull og grønne skoger, men i større grad diskutere problemstillinger og utfordringer sammen. Hvordan finne og trekke til seg arbeidskraft, pris og tilgang på arealer og lokaler, nærhet til og samlokalisering med andre virksomheter, og at de ansattes transportbehov oppfylles. En relativt bred øvelse hvor både byutvikling og bostedattraktivitet er sentrale faktorer for å lykkes.
Hvordan tenker og handler ordførerkandidatene for å møte morgendagens muligheter, og utfordringer, og hva skiller egentlig partienes næringspolitikk? Hvilken by vil de ha? Hvor skal det bygges og hvilke krav skal det være til antall parkeringsplasser pr arbeidsplass? Hvilke prosjekter vil de prioritere for å få fart på grønn konkurransekraft, og hvilke er de mindre fornøyde med? Hva mener de om regionsutvikling, og hvordan sikrer de god saksbehandling og kompetanse også i egne rekker? Har du forslag til spørsmål så tar vi gjerne imot på epost.
I regionen vår har vi mange solide bedrifter, som bruker alle sine ressurser for å bevare arbeidsplasser og skape nye. Noen er helt i toppsjiktet i sin bransje. Det å være attraktiv og konkurransedyktig er avgjørende for å vekst og verdiskaping. Det gjelder for bedrifter, kommuner og regioner. Vi vil derfor utfordre politikerne til å trekke fram sine tre på topp-saker som de brenner for å iverksette, og som er med på å gjøre regionen vår attraktiv for unge i etablering: Kompetanse. Teknologi. Omdømme. Grønn industri. Infrastruktur. Attraktivitet. Bolyst. Næringsplan. Integrering. Samarbeid m.v.
Hvilke trender ser politikerne, og hvordan vil de sammen med næringsliv og kommuneadministrasjon utnytte mulighetsrommet, samtidig som eksisterende arbeidsplasser og den enkeltes kompetanse utfordres.

VELKOMMEN!

Program 

  • 1130 – 1150 Lunsj, kaffe og mingling
  • 1150 – 1200 Velkommen og innledning
  • 1200 – 1215 Innlegg fra NHO-direktør Ole Erik Almlid
  • 1215 – 1230 Innlegg fra næringslivet v/Arve Ulriksen (Mo Industripark), Solveig Rønning (Sletten gård), Hans Petter Skjæran (Celsa)
  • 1230 – 1315 Paneldebatt med Geir Waage (Ap), Johan Petter Røssvoll (Sp) og Anita Sollie (H) fra Rana, Hanne Davidsen (Ap) fra Nesna, Christine Trones (H) fra Hemnes
  • 1315 – 1325 Spørsmål fra salen
  • 1325 – 1330 Avrunding og oppsummering

 

Lunsjen spanderes av

Tid

(Onsdag) 11:30 - 13:30

Lokale

Mo Industripark, kantina i gulbygget

X