Dugnad for årets TV-aksjon

Næringsliv og politikere stiller opp til ringedugnad for å samle inn penger til årets TV-aksjon.


Publisert 03.10.2018


I år går TV-aksjonen til Kirkens Bymisjon og deres arbeid med å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Blant annet nye arbeidsplasser til mennesker som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidslivet.

Næringslivsdugnaden arrangeres i hele Norge og selve gjennomføringen skjer ved at du som deltaker kontakter personer i ditt nettverk via telefon, sms, e-post etc. Vi er behjelpelig med ringelister ved behov, men de beste resultatene oppnår vi når du ringer dine egne kontakter.

NRK TV-aksjonen er verdens største dugnad der «hele Norge» deltar. Et engasjement rundt TV-aksjonen kan være positivt med tanke på omdømmebygging lokalt og det kan være samlende for de ansa􏰀tte.

Kreative måter å bidra på

  • La omsetningen eller overskuddet fra en dag, en uke eller et bestemt produkt gå til TV-aksjonen.
  • Bedri􏰁en kan gi en sum pr ansa􏰀 eller kunde som verver seg som bøssebærer.
  • Aktiv bruk av bedri􏰁ens kanaler på sosiale medier for å promotere TV-aksjonen og rekru􏰀ere bøssebærere.
  • Bidra med, eller kjøpe unike auksjonsobjekter.

#dinbedri􏰁 #nrktvaksjonen #næringslivsdugnad