Rektor Thomas Skonseng gleder seg til han høsten 2019 kan ønske rundt 1.100 elever velkommen til den samlokaliserte Polarsirkelen videregående skole.


Publisert 27.03.18


Fortsatt er elevene spredt på tre studiesteder. Rundt 130 holder til på Kongsvegen, ca. 380 på Moheia og i underkant av 600 på Mjølan. På Mjølan bygges det for fullt for at alt skal bli klart høsten 2019. Slik har det vært en stund, og slik vil det forbli en stund til. Når alle byggene er ferdig, vil arealet her ha økt fra omtrent 12.000 kvadratmeter til noe under 30.000 kvadratmeter.

– Til nå har byggearbeidet gått veldig fint. Vi har egentlig merket lite til det. Byggevirksomheten har vært utenfor byggene vi holder til i per nå. Det vi har merket er reduserte parkeringsmuligheter og litt redusert ankomst. Vi har ikke merket noe innomhus, annet enn de som har klasserom og kontorer ut mot det nye fellesbygget. Der har det vært noe grunnarbeid som har ført til litt bråk, forteller Thomas Skonseng, som regner med at neste skoleår kan bli litt mer krevende.

– Da starter vi med ombygging av deler av det gamle Mjølan-anlegget. Vi kommer til å bruke en del klasserom på Kongsvegen for å avlaste. Det blir et spennende år, men med god planlegging skal dette skje så skånsomt som mulig.

Utstillingsvindu

Det vil være et topp moderne anlegg som møter elevene høsten 2019. Det gamle Mjølan-bygget vil være delvis bygd om. Det står et nytt bygg for alternativ opplæring med blant annet sanserom og musikkrom. KEM-hallen – klima, energi og miljø – vil være klart til å utdanne blant annet nye blikkenslagere og rørleggere. Et splitter nytt TIP-bygg. Et nytt fellesbygg på nærmere 9.000 kvadratmeter som skal huse studiespesialisering, teorirom for idrettsfag, restaurant- og matfag og administrasjonslokaler og personalrom skal være ferdig i januar neste år. Allerede til høsten overtar de en fiks ferdig flerbrukshall på omtrent 3.000 kvadratmeter med seks salenheter, styrketreningsrom og moderne klatrevegg.

– Når skoleanlegget er ferdig ønsker vi å legge til rette for at lokalsamfunnet kan komme på besøk og se anlegget. Jeg tror dette blir et utstillingsvindu. Foresatte, besteforeldre og blivende foreldre bør få se for et anlegg vi da har her, sier Skonseng, og sier at rundt 280 ansatte vil ha sitt daglige virke på Mjølan når alt står ferdig.

– Det blir fantastisk å bli samlokalisert. Endelig kan vi ta ut de stordriftsfordelene som en så stor organisasjon som dette har potensial for. Vi sparer den tida vi har brukt på å dra imellom studiestedene, det blir økt tilgang på programfag for elevene på studieforberedende utdanningsprogrammer og en del fellesfunksjoner  som for eksempel kantine og elevtjenester blir lettere å drive. I tillegg blir alt  helt nytt. Selv om fylkeskommunen har vært flink til å vedlikeholde bygg, så er det forskjell på noe som er bygget i 2018/2019 og noe som er gammelt.

”Bred vifte”

Thomas Skonseng beskriver Polarsirkelen videregående skoles tilbud som en ”bred vifte”. Innen studieforberedende utdanningsprogrammer kan elevene velge studiespesialisering, forskerlinje, media/kommunikasjon, idrettsfag, musikk, dans og drama og kunst, design og arkitektur. Innenfor yrkesfag kan linjer som helse- og oppvekstfag, bygg og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon, restaurant- og matfag og elektro velges. For mange som tar yrkesfag er det populært å ta et påbyggingsår som også gir studiekompetanse.

«Skal vi få til et gjennomgående løp, må det være et godt samarbeid mellom skole og næringsliv»

– Vi har også en veldig kompetent avdeling innenfor alternativ opplæring med elever med ulike grader av funksjonshemminger som på mange måter er integrert i skolesamfunnet, sier Skonseng.

Tett samarbeid med næringsliv

Samarbeid med næringslivet er viktig.

– Spesielt innen yrkesfag der skolen står for halvparten av opplæringen, og bedriftene den andre halvdelen. Skal vi få til et gjennomgående løp, må det være et godt samarbeid mellom skole og næringsliv, sier Skonseng.

– Vi har flere ulike møteplasser der det er dialog mellom skole og næringsliv. Vi holder også på med å bygge opp forskerlinja, og er i gang med et arbeid der elever på forskerlinja gjør ulike målinger for Rana kommune når det gjelder forurensing og slikt.

Vi har også et godt samarbeid med teateret og idrettslagene der elever på idrettsfag er ute i praksis.

De siste årene er antall elever ved Polarsirkelen videregående skole redusert med rundt 150 elever. Thomas Skonseng forventer at elevtallet blir liggende på rundt 1.100 i årene som kommer. Reduksjonen i elevtallet har ført til at fylkestinget har lagt ned utdanningene design og håndverk og service og samferdsel.

– Vi må erkjenne at ikke alle utdanningsprogrammer kan tilbys alle steder. Fylkestinget har vært tydelig på at de ønsker at det skal være en regional funksjonsfordeling. Da har vi vært nødt til å gi fra oss noe, sier rektoren.

Campus Helgeland avgjørende

For mange av dem som går ut av Polarsirkelen videregående skole er videre studier i en annen by et mål. Men Campus Helgeland er også viktig.

– For mange er det å ha et lokalt studietilbud avgjørende. Folk er forskjellig, og noen ønsker selvsagt å reise ut. Andre tar høyere utdanning nettopp fordi de kan studere her. Et sterkt universitetsmiljø er med  på å utvikle byen vår videre, sier Skonseng, og legger til at Polarsirkelen videregående skole tar ansvar i så måte.

– Vi bidrar til Campus Helgeland ved å stille høyt kvalifiserte realfagslærere til disposisjon. Det er endel av vårt ansvar som en regional utviklingsaktør. Vi er en bedrift med svært høy kompetanse blant de ansatte. Da påhviler det oss et ansvar, som vi tar for eksempel ved å stille lærere til disposisjon for forkurs ingeniør.

 

POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE


  • Et resultat av en sammenslåing av tre ulike videregående skoler i 2007 – Moheia videregående skole, Kongsvegen videregående skole og Mjølan videregående skole. Fortsatt er skolen fordelt på de tre studiestedene, men fra høsten 2019 skal alle være lokalisert på Mjølan.
  • Det er i dag rundt 1.100 elever på skolen.