Bygger for framtiden

Ingrid Thorkildsen (t.v.) og Ragni Storvolleng fra Norconsult introduserte miljøsertifiseringen Breeam.

Sterke lokale aktører og motiverte fagfolk

Første BYGGARENA ble nylig arrangert på Campus Helgeland. En fagdag om utbyggingsprosjekter, planprosesser, grønn teknologi og byutvikling.


Oppdatert 29.11.18


Formålet med fagdagen er å synliggjøre ei framtidsretta næring som bidrar til mange arbeidsplasser og verdiskaping i næringsliv og samfunn, innledet daglig leder Trine Rimer i næringsforeningen.

– Byggebransjen er selve grunnmuren for å bygge en moderne byregion. Vi trenger sterke lokale aktører med motiverte og kunnskapsrike fagfolk på hver enkelt jobb. Det handler om bedrifter som investerer i lærlinger og holder seg oppdatert på ny teknologi og byggetekniske krav. Og byggherrer som stiller tydelige krav til seriøsitet og velger leverandører som tar samfunnsansvar. Ikke bare gjennomfører ut fra den normale «laveste pris vinner», sier Rimer.

KVU for Mo i Rana

Prosjektleder Hanne Alvsing viste til at Statens vegvesen ønsker bedre planlegging av store prosjekter og sikre transportsystemer tilpasset samfunnets behov. De har foreslått en konseptvalgutredning (KVU) for Mo i Rana. Til dette har de satt av 7,8 millioner kroner til planlegging og utredning i 2018-2020. Nå avventer de – og vi – tilbakemelding fra Samferdselsdepartementet og klarsignal på å komme i gang.

Dette førte til at vi sendte en henvendelse til Samferdselsdepartementet, politisk ledelse og VBT vedrørende forslaget fra Statens vegvesen.

Her kan du lese brevet: KVU for Mo i Rana

Fra et veikryss og harry, til vakker svane

Sentrum- og prosjektleder Helle-Stine Høvås fra Byen Vår Drammen dro oss igjennom historien til Drammen; fra «hølet under E18» til vakker svane.

Høvås roste Drammen kommunen for å ruste opp sentrum. Blant annet ble det brukt 150.000 millioner kroner til to torg midt i byen, samt store summer på å koble de to bydelen sammen med ei flott bybro. Ypsilon ble åpnet i 2008 og har vunnet en rekke priser for god byggeskikk.

Selve symbolet på byutvikling i Drammen. Ypsilon broen åpnet i 2008.

Estetikken har hatt mye å si for stoltheten og næringsutviklingen i Drammen, det tror jeg de fleste er enige om i ettertid.

Helle-Stine Høvås, Byen vår Drammen

Helle-Stine Høvås fra Byen vår Drammen med engasjerende innlegg om byutviklingen i Drammen.

Les mer om fagdagen i Mono som kommer ut i desember.

Presentasjonene fra BYGGARENA finner du via denne linken (nederst på siden)