ByggArena

Vi er i gang med å planlegge en felles møteplass for bygg, anlegg og eiendom i november.

En dag for å løfte næringen i fellesskap. Det handler om å synliggjøre kompetansen vi har lokalt, hvordan møte de mange nye byggetekniske krav og energiløsninger, forholdet utleier-byggherre, mer fokus på levetidskostnader, rekruttering av fagarbeidere m.m. Og ikke minst, status på utbyggingsplaner og konkrete prosjekter på gang.