BRANSJEGRUPPER

Ranaregionen Næringsforening har følgende bransjegrupper:

  • Handel 
  • Tjenester  
  • Markedsføring og kommunikasjon  
  • Restaurant og servering  
  • Bygg og anlegg 
  • Gårdeiere 
  • Transport  
  • Kultur og opplevelser 
Gruppene skal representere sin bransjes interesser opp mot styret i RNF. For å bli med i en bransjegruppe må bedriften være medlem av RNF.  Bransjegruppene kan ta initiativ til prosjekter, arrangementer, høringsuttalelser med mer, etter godkjenning fra styret. Bransjegruppene skal høres i forbindelse med relevante saker. Gruppene møtes etter behov.  RNF sender årlig ut invitasjoner til medlemmer om å sitte i en bransjegruppe. Opprettelse eller nedleggelse av en bransjegruppe besluttes av styret i Ranaregionen Næringsforening. Det må minst være tre bedrifter med for at en bransjegruppe skal være aktiv. Daglig leder i RNF inngår i bransjegruppen, og fungerer som ordstyrer og sekretær. Alle medlemmer i bransjegruppene er likeverdige, og det skal alltid tilstrebes enighet ved beslutninger.