Generalforsamling 9. mai

9. mai kl 13.00

Våre medlemmer inviteres til næringsforeningens årlige generalforsamling, torsdag 9. mai 2019 klokken 13.00. Møte finner sted rett etter næringslivslunsj i Kulturhuset Mo (tidligere Museumsgården).

Saker som medlemmer ønsker behandlet av generalforsamlingen sendes innen 17. april, gjerne på epost. Invitasjon og mer informasjon sendes ut i forkant av møte.

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder/referent/2 protokollunderskrivere
  3. Årsberetning 2018
  4. Årsregnskap 2018
  5. Revisors beretning
  6. Fastsettelse styrehonorar
  7. Evt. innkomne saker
  8. Valg av leder, styremedlemmer, vara, revisor og valgkomite.

Underlaget til sakene vil bli lagt ut her i forkant av møte, evt. presentert på møte.

Trine Gabor
styreleder i Ranaregionen Næringsforening