Kan maskiner ta menneskelige valg?

Gaya Magie fra IBM Watson IoT er en av ekspertene som kommer til Gallaria.

Teknologi forandrer måten vi lever og arbeider på, og skaper nye muligheter. 


Trines kommentar. 06.01.2019


Gaya Magie, teknisk leder ved IBMs hovedkontor for Internet of Things i München er en av ekspertene som kommer til Gallaria for å oppdatere oss på siste nytt innen IoT og kunstig intelligens. Dagen før deltar hun på workshop sammen med industrien og Arctic Cluster Team.

Det blir to spennende dager med faglig påfyll om datamaskiner som utføres oppgaver raskere og bedre enn oss, og mennesker som våger å gripe muligheter. Blant annet Watson (ja, den som vant Jeopardy) som oversetter forskningsartikler, statistikk og andre tilgjengelige kilder om til strukturert dataspråk og som benyttes i beslutningsstøtte i helsesektoren, industri, eiendom, finans, varehandel, politi og advokatnæringen. Og Pepper som ofte blir omtalt som den første roboten som gjenkjenner viktige menneskelige følelser og som tilpasser adferden etter partners humør og stemning.

Gjennom «maskinlæring» løser datamaskiner stadig flere utfordringer selv. Samtidig er det vanskelig å se for seg at maskiner skal kunne overgå oss når det gjelder empati og medmenneskelighet. Hva tror du, kan disse algoritmene overgå oss? Vi får holde døra på gløtt og lytte til hva ekspertene har å si.